Kompostavtale

Etter oppstarten av kildesortering av matavfall i 2023 har Rakkestad kommune avsluttet alle støtteordninger for hjemmekompostering hos innbyggerne. 
Abonnenter må gjerne fortsette å varmkompostere sitt eget matavfall, men dette gir ingen reduksjon i renovasjonsavgiften.

Generelt om kompostering

Kompostering beskriver nedbrytningsprosessen som organisk avfall gjennomgår for å bli til ny jord. Kompost er verdens eldste og mest naturlige gjødsel, og kan lages og brukes i enhver hage.

Nedbrutte organiske materialer blir til verdifull gjødsel om det kuttes opp riktig og blir gjennomluftet. 

Kompostering kan skje som kaldkompostering eller varmkompostering

Kaldkompostering foregår gjerne i en åpen haug eller binge i hagen. Her kastes hageavfallet, som så brytes ned til jord i et naturlig tempo. Nedbrytningsprosessene foregår sakte og uten varmeutvikling (kaldkompost).

Varmkompostering foregår ved nedbrytning av matavfall i en isolert beholder. Her bruker man organisk husholdningsavfall blandet med litt strø, gjerne i form av grov flis. Ved å jevnlig bruke et greip eller et annet egnet redskap til å snu litt på komposten, blir det god tilførsel av luft. Nedbrytningsprosessen går da i et akselerert tempo og produserer varme (varmkompostering).
Varmkompostering er et godt alternativ til forbrenning, kildesortering og materialgjenvinning av matavfall. Når man komposterer matavfallet på denne måten sitter man igjen med en betydelig del flott kompost som man kan bruke som jordforbedring i egen hage.

Mer informasjon om kompostering:
Kompostering av matavfall - Naturvernforbundet
Bestill kompostheftet - Ren jord - Naturvernforbundet

Mer informasjon om kompostering: