Kompostavtale

Rakkestad kommune har i henhold til Forskrift for innsamling av husholdningsavfall, hjemmekompostering og for avfallsgebyr, Rakkestad kommune, Østfold åpnet for varmkompostering av våtorganisk avfall.

For å kunne inngå en komposteringsavtale med kommunen kreves følgende:

  • Abonnenten må delta på komposteringskurs
  • Abonnenten må ha godkjent kompostbinge
  • Abonnenten må varmkompostere sitt våtorganiske avfall (matavfall)

Avtalen gir rett på 20 % reduksjon i renovasjonsabonnementet.
For å tegne kompostavtale må man fylle ut søknadsskjema.

Kommunen tilbyr subsidiert kompostbinge

Rakkestad kommune kjøper inn kompostbinger som vi selger ut til innbyggere med 1000kr i avslag fra vår innkjøpspris. Dette er gode beholdere av høy kvalitet som ellers ligger priset høyt i markedet. Beholderne vi tilbyr er fra:

  • Kompostbjørn
  • Biolan

Priser på de to subsidierte kompostbingene finner du her - Skjemaer. Ved valg av andre kompostbinger skal kommunen godkjenne disse. For å få godkjent kompostbeholderen er det et krav om at denne må være sertifisert med svanemerket eller lignende.

Komposteringsbinge   

 

Generelt om kompostering

Kompostering beskriver nedbrytningsprosessen som organisk avfall gjennomgår for å bli til ny jord. Kompost er verdens eldste og mest naturlige gjødsel, og kan lages og brukes i enhver hage.

Nedbrutte organiske materialer blir til verdifull gjødsel om det kuttes opp riktig og blir gjennomluftet. Kompostering kan skje som kaldkompostering eller varmkompostering

Kaldkompostering foregår gjerne i en åpen haug eller binge i hagen. Her kastes hageavfallet, som så brytes ned til jord i et naturlig tempo. Nedbrytningsprosessene foregår sakte og uten varmeutvikling (kaldkompost).

Varmkompostering foregår ved nedbrytning av matavfall i en isolert beholder. Her bruker man organisk husholdningsavfall blandet med litt strø, gjerne i form av grov flis. Ved å jevnlig bruke et greip eller et annet egnet redskap til å snu litt på komposten, blir det god tilførsel av luft. Nedbrytningsprosessen går da i et akselerert tempo og produserer varme (varmkompostering).

Varmkompostering er et godt alternativ til forbrenning av matavfall. Når man komposterer matavfallet på denne måten sitter man igjen med en betydelig del flott kompost som man kan bruke som jordforbedring i egen hage.

Mer informasjon om kompostering: