Forhåndsregistrering

Oppdatering 02. juli 2021 - Vaksinesamarbeid med Aremark kommune

Oppdatert info pr. fredag 18. juni 2021 - vedr. Rakkestad kommune

Rakkestad kommune oppfordrer fortsatt alle innbyggere som har fylt 18 år til å registrere seg.
Har du ikke registrert deg på venteliste enda? Gjør det dersom du ønsker vaksine! 

Rakkestad kommune vil motta mange vaksiner til og med uke 27. 
Fra og med uke 28 er det forventet betydelig nedgang i antall vaksinedoser, og disse vaksinene vil bli prioritert til revaksinering av allerede vaksinerte innbyggere.

Registrer deg pår timebestiling.remin.no/rakkestad. (Scroll ned til vaksinebestilling hvis du åpner lenken fra mobil)

Timebestilling Covid-19 vaksine i Rakkestad kommune -
her følger du anvisningene og krysser av for egenerklæring/Kliniske opplysninger og legger igjen ditt tlf.nr. 

1. Bekreft - ønsker - vaksine-eller-ei.pngEgenerklæring_kritiske opplysninger_250x532.pngMobilnummer - bekreftelse på bestilt time sendes_250x532.png

Rakkestad kommune forholder seg til reglene fra sentrale helsemyndigheter. Oppdatering 21.05-21

Oppdatering 21.05-21  FHi setter opp gruppe 10 (Alder 18-24 år og 40-44 år) og 11 (Alder 25-39 år) i prioriteringsrekkefølge for vaksinering

Publisert FHI 30.04.2021: Utvider tidsintervall mellom første og andre vaksinedose slik at flere blir raskere vaksinert

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag etter råd fra Folkehelseinstituttet besluttet å utvide tidsintervallet mellom første og andre dose av mRNA-vaksiner (BioNTech/Pfizer og Moderna) mot covid-19. Intervallet utvides fra 6 til 12 uker for å sikre at flere får koronavaksine så tidlig som mulig.

Ikke tilbakevirkende kraft
Endringen trer i kraft fra mandag 3. mai og vil ikke ha tilbakevirkende kraft for de som allerede er vaksinert med første vaksinedose. Det blir derfor ingen endring i vaksinasjonstidspunkt for de som har fått booket vaksinasjonstime etter første dose.

 Du kan lese mer om disse på helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside.

Rakkestad kommune sendte ut brev i uke 5 til alle innbyggere over 17 år (de som fyller 18 år i 2021) med nyttig informasjon og forberedelser til vaksine.

Fra uke 12 vil du kunne bestille time digitalt. Vi vil informere fra uke til uke hvor mange vaksinedoser vi har og hvem som kan bestille, i henhold til prioriteringer gitt av Folkehelseinstituttet (FHI).

Timebestilling vaksinering

Når du har forhåndsregistrert deg og vaksineringener kommet så langt som til din risikogruppe, får du en sms fra Rakkestad kommune hvor du bes om å gå inn på lenken under og bestille time. Meldingen fra Rakkestad kommune forutsetter altså at du har forhåndsregistrert deg.

Timebestilling Covid-19 vaksine i Rakkestad kommune

Prioriteringsrekkefølgen på vaksineringen

  Vaksinering - prioriteringsrekkefølge FHI sist oppdatert: 21.05-21  
1. Beboere i sykehjem   
2. Alder 85 år og eldre  
3. Alder 75-84 år   
4. Alder 65-74 år 
og samtidig personer mellom 18¤ og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)  
 
5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)    
6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander  
7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander   
8. Alder 55-64 år   
9. Alder 45-54 år   
10. Alder 18-24 år og 40-44 år  
11. Alder 25-39 år  

Folkehelseinstituttet anser at aldersinndelingen følger alderskohortene per år, dvs at personer som er født i samme år tilbys vaksine samtidig.

Prioritering av helsepersonell parallellt med risikogruppene
Inntil 20 % av tilgjengelige vaksiner i kommunene kan gis til utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten. Disse vaksineres parallelt med de ulike prioriteringskategoriene av risikogrupper. Utvelgelse av helsepersonell gjøres etter de samme kriteriene som ble definert i januar 2021:

Kriteriene for prioritering av utvalgte helsepersonellgrupper (PDF)
Anbefalingen kan endre seg basert på kunnskap om den enkelte godkjente vaksines sikkerhet og effekt samt status for smittesituasjonen i landet. Kommunene vil få informasjon i informasjonsbrevene fra FHI om hvordan helsepersonell-vaksineringen skal foregå.

Ungdom 16-17 år
For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon av ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 16 år. Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer merket med * i listen under. Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt jf. Norsk barnelegeforenings liste.

Risikogrupper

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:
*Risikogruppe 4:

 • Organtransplantasjon*  

 • Immunsvikt*  

 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  

 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 

 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese) *

 • Downs syndrom)*  

 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon* 

Risikogruppe 5:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  

 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  

 • Diabetes  

 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  

 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 

 • Demens  

 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  

 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

⇒For mer detaljert informasjon om sykdommer/tilstander som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19, se: Utdyping av risikogrupper

Informasjon til alle som har fått 1. dose med AstraZeneca

Vi tilbyr dose 2 (Pfizer/BioNTech) i uke 20 til de som fikk AstraZeneca i uke 8?
De som fikk AstraZeneca i uke 9 tilbys dose 2 (Pfizer/BioNTech) i uke 21.
De som fikk AstraZeneca i uke 10 tilbys dose 2 (Pfizer/BioNTech) i uke 22.

 

Brev sendt ut
29.april 2021
Til alle innbyggere som har fått dose 1 med AstraZeneca Disse to brev er sendt ut til alle som har fått 1. dose med AstraZeneca

Oppdaterte tall vaksinerte i Rakkestad

Totalt vaksinerte i Rakkestad: siste oppdatering tirsdag 02. juli 2021
følge FHI - koronavaksinasjonsstatistikk

Dekning vaksiner jfr SYSVAK-tall:

Vaksinert med 1 dose: 85%
Vaksinert med 2 doser: 41%

 

Dose 1 Dose 2 (fullvaksinert)
5700 2746

Oversikt vaksinerte i regi av Rakkestad kommune:

Uke Covid-19 vaksine Hvilke er vaksinert: Dose 1
5732
Dose 2
(fullvaksinert)
2666
totale gitte doser:
8398
27 Pfizer/BioNTech
vaksine
Antall fra risikogruppe
Antall ansatte/helsepersonell
289
0
   
27 Pfizer/BioNTech
vaksine
Antall fra risikogruppe
Antall ansatte/helsepersonell
82
0
   
26 Pfizer/BioNTech
vaksine
Antall fra risikogruppe
Antall ansatte/helsepersonell
775
0
   
26 Pfizer/BioNTech
vaksine
Antall fra risikogruppe
Antall fra ansatte/helsepersonell
50
1
   
25 Pfizer/BioNTech
vaksine
Antall fra risikogruppe
Antall ansatte/helsepersonell
736
6
   
25 Pfizer/BioNTech
vaksine
Antall fra risikogruppe
Antall fra ansatte/helsepersonell
112
7
   
24 Pfizer/BioNTech
vaksine
Antall fra risikogruppe
Antall ansatte/helsepersonell
524
19
   
24 Pfizer/BioNTech
vaksine
Antall fra risikogruppe
Antall ansatte/helsepersonell
  175
9
 
23 Pfizer/BioNTech
vaksine
Antall fra risikogruppe
Antall ansatte/helsepersonell
340
7
   
23 Pfizer/BioNTech
vaksine
Antall fra risikogruppe
Antall ansatte/helsepersonell
  223
4
 
22 Pfizer/BioNTech
vaksine
Nyvaksinering
Antall fra risikogruppe
Antall ansatte/helsepersonell
335
7
   
22 Pfizer/BioNTech
vaksine
Antall fra risikogruppe
Antall ansatte/helsepersonell
(hovedsaklig 2.dose Pfizer til de som fikk AstraZeneca i uke 10)
  315
68
 
 
22          
21 Pfizer/BioNTech
vaksine

Antall fra risikogruppe:
Antall ansatte/helsepersonell:

62
4
  Rekord-uke
490 doser
på 3 dager
21 hovedsakelig 2. dose Pfizer etter AstraZeneca som dose 1 i uke 9 Antall fra risikogruppe: 
Antall ansatte/helsepersonell:   
  308
116
 
           
18 Pfizer/BioNTech
vaksine
Antall risikogruppe
Antall ansatte/helsepersonell
168
20
   
18 fizer/BioNTech
vaksine
Antall risikogruppe
Antall ansatte/helsepersonell
  128
2
 
17 fizer/BioNTech
vaksine
Antall fra risikogruppe
Antall ansatte/helsepersonell
225
3
   
17 fizer/BioNTech
vaksine
Antall fra risikogruppe
Antall ansatte/helsepersonell
  119
0
 
15 Pfizer vaksine Antall fra risikogruppe 4
Antall personer med «høy risiko»*
​Antall ansatte/helsepersonell
295
10
10
   
    *= «personer med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp»
(meldt fra fastleger)
     
15 Pfizer vaksine Antall fra risikogruppe
​Antall ansatte/helsepersonell
  4
1
 
14 Pfizer vaksine Risikogruppe 4
Helsepersonell
Personer med høy risiko
255    
14 Pfizer vaksine Risikogruppe 3
Helsepersonell
  7  
13 Pfizer vaksine Risikogruppe 4
Personer med høy risiko
112    
13 Pfizer vaksine Risikogruppe 3
Helsepersonell
  32  
11 AstraZeneca vaksine Innbyggere født i perioden 1957-1964 41    
11 AstraZeneca vaksine Helsepersonell 86    
  AstraZeneca vaksine Helsepersonell og andre 120    
10 AstraZeneca vaksine Helsepersonell

34

   
10 AstraZeneca vaksine Helsepersonell   63  
09 Pfizer vaksine   583    
09 Pfizer vaksine     209  

 

 

 

 

Informasjon om AstraZeneca Covid-19 vaksine:

 • Rakkestad kommune har pr 17.mars hatt 3 leveringer med AstraZeneca Covid-19 vaksine.
  Totalt har dette gitt 344 vaksiner fordelt på
 • 41 stk innbyggere født i perioden 1957-1964
 • 303 stk helsepersonell og andre

 

 

 

Vaksinasjonsplan uke for uke

Uke 31

Forventet leveringer - kan bli endringer
Uke 31

15 glass med Pfizer/BioNTech 
ca. 108 doser til dose 1 og 2

Uke 32
​15 glass med Pfizer/BioNTech 
ca. 108 doser til dose 1 og 2

Uke 33
9 glass med Pfizer/BioNTech 
ca. 60 doser til dose 1 og 2

Uke 30

15 glass med Pfizer/BioNTech 
ca. 108 doser til dose 1 og 2

Uke 29

54 glass med Pfizer/BioNTech 
ca. 380 doser til dose 1 og 2

Uke 28

101 glass med Pfizer/BioNTech 
ca. 700 doser til dose 1 og 2

Uke 27

88 hetteglass fra Pfizer/BioNTech
80 glass går til oppsatte timer for første vaksinering: 560
8 glass går til oppsatte timer til revaksinering :56 personer
Her vil det også være mulig for å vaksinere beboere fra Aremark, ref. artikkel av 02.07-21

Juni - ukene 22, 23, 24, 25 og 26

Uke 26
149 glass med Pfizer/BioNTech 
140 glass til nyvaksinering (ca 940-980 doser)
   9 glass til revaksinering (ca 60 doser)
for gruppe 10 (18-24 år og 40-44 år) og oppstart gruppe 11 (siste gruppen - alder 25-39)Uke 25
123 glass med Pfizer/BioNTech 
105 glass til nyvaksinering (ca 700 doser)
   18 glass til revaksinering (ca 126 doser)
for gruppe 9 (alder 45-54 år) og videre oppstart gruppe 10 (18-24 år og 40-44 år)Forventet levering uke 24:

 • 106 hetteglass fra Pfizer/BioNTech (Comirnaty, BNT03) hvorav følgende fordeling er planlagt fra leverandør/FHI sin side:
  • 24 glass revaksinering
  • 82 glass til NYVAKSINERING

Plan vaksinering uke 24:

Revaksineringer (ca 180 stk)
Nyvaksineringer/dose 1: ca 550 stk:

 • fortsette med gruppe 8 (alder 55-64 år)
 • oppstart gruppe 9 (alder 45-54 år)
 • sommervikarer helse (uke 23 & 24)

Forventet levering uke 23:

 • 82 hetteglass fra Pfizer/BioNTech (Comirnaty, BNT03) hvorav følgende fordeling er planlagt fra leverandør/FHI sin side:
  • 34 glass revaksinering
  • 48 glass til NYVAKSINERING (dvs drøyt 300 vaksiner til dose 1)

Plan vaksinering uke 23:

Revaksineringer (ca 230 stk)
Nyvaksineringer/dose 1: dvs drøyt 300 vaksiner

 • bli ferdige med de som er reg. i risikogruppe 7 (18-44 år med underliggende sykdom) pr dd 
 • komme godt i gang med gruppe 8 (alder 55-64 år)
 • sommervikarer helse (uke 23 & 24)

Uke 22:

 •  104 hetteglass fra Pfizer/BioNTech (Comirnaty, BNT03) hvorav følgende fordeling er planlagt fra leverandør/FHI sin side:  
  • 42 glass til revaksinering/dose 2 etter Pfizer
  • 20 glass til revaksinering/dose 2 til de som fikk AstraZeneca i uke 10 (120 personer)
  • 42 glass til nyvaksinering/dose 1 (HURRA – endelig litt ny vaksinering igjen og ikke bare revaksinering)

 

Plan vaksinering uke 22:

 • Revaksineringer
 • Revaksineringer etter AztraZeneca gitt i uke 10
 • Nyvaksineringer/dose 1 hovedsakelig gr. 7 og noen fra gr. 8: ca 270 stk totalt (42 glass)

Mai - uke 18, 19, 20 og 21

Uke 21
70 hetteglass fra Pfizer/BioNTech (Comirnaty, BNT03) hvorav følgende fordeling var planlagt fra leverandør/FHI sin side:  

  • 49 glass til revaksinering/dose 2 etter Pfizer
  • 21 glass til revaksinering/dose 2 til de som fikk AstraZeneca i uke 9 (122 personer)

Uke 20
55 glass hvorav (iflg FHI) dette er basert på 38 glass til revaksinering/dose 2 og 17 glass til personer som har fått AstraZeneca som dose 1 og nå skal tilbys Pfizer som dose 2 etter 12 uker. Dvs det blir nær sagt ingen revaksinering i uke 20. 

Uke 19
35 hetteglass fra Pfizer/BioNTech (ca 95 står til revaksinering, dvs rundt 130 dose 1)

Uke 18
46 glass Pfeizervaksine × 6 doser gir 276 doser

April - uke 13, 14, 15, 16 og 17

 

Uke 17

50 glass Pfeizervaksine × 6 doser gir 300 doser

Uke 16

42 glass Pfeizervaksine × 6 doser gir 252 doser

Uke 15

46 glass Pfeizervaksine × 6 doser gir 276 doser

I uke 14 og 15 planlegges det vaksinering for innbyggere født 1949 og tidligere samt personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.

Uke 14

Det er meldt at vi får 38 glass Pfeizervaksine. 6 doser pr glass gir 228 doser.

I uke 14 og 15 planlegges det vaksinering for innbyggere født 1949 og tidligere samt personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.

Uke 13
21 glass Pfeizer * 6 = 126

Vaksinering av innbyggere gruppe 3 og 4
+  gruppe 4 - risikopasienter (alder 18 - 64 år)

Revaksinering av personer som har fått dose 1.

Helsepersonell.

Mars - uke 9, 10, 11 og 12

Uke 12

Totalt 154 doser Pfeizer

Dose 1: 135
- Innbyggere i risikogruppe 3 (f. 1940 - 1946)
- Helsepersonell
- Personer i "høy risikogruppe"

Dose 2: 19
Innbyggere i risikogruppe 3 (f. 1940 - 1946)
- Helsepersonell

Uke 11

112 doser Pfizer

Dose 1: 112
Innbyggere født mellom 1940 - 1943.

Uke 10

120 doser AstraZeneca

- helsepersonell/kritiske funksjoner under 65 år jfr føringer fra FHI samt 41 stk innbyggere født i perioden 1957-1964 

97 doser Pfeizer/BioNTech

 • Dose 1: 34
 • Dose 2: 63

- Revaksinering av pasienter og ansatte

- Innbyggere mellom 80 og 84 år

- Helsefaglig ansatte

Uke 9

122 doser AstraZeneca

 • 122 Dose 1

- helsepersonell og kritisk funksjoner under 65 år uten underliggende sykdommer (retningslinjer fra FHI) 

Pfeizer Biontech

 • 25 Dose 1
 • 104 Dose 2

- Revaksinering av pasienter og ansatte

- Helsepersonell

- Innbyggere

Februar - uke 5, 6, 7 og 8

Uke 8

Astra Zeneca

 • 102 Dose 1

- helgefaglig ansatte under 65 år uten underliggende sykdommer (retningslinjer fra FHI) 

Pfeizer Biontech

 • 120 Dose 2

- Revaksinering av pasienter og ansatte

- Helsefaglig ansatte

Uke 7

108 doser Pfeizer Biontech

 • Dose 1: 61
 • Dose 2: 47

- Revaksinering av pasienter og ansatte

- Innbyggere mellom 80 og 84 år

- Helsefaglig ansatte

Uke 6

126 doser Pfeizer Biontech

 • Dose 1: 105
 • Dose 2: 21

- Revaksinering av pasienter og ansatt

- Beboere over 85 år

- Helsefaglig ansatte

Uke 5

156 doser Pfeizer Biontech

 • Dose 1: 156
 • Dose 2: 35

- Revaksinering av pasienter og ansatte

- Innbyggere, våre eldste utenfor institusjon

- Helsefaglig ansatte

Januar - uke 1, 2, 3 og 4

Uke 4

24 doser Pfeizer Biontech
- Beboere i omsorgsboliger 
- Helsefaglig ansatte

Uke 3 

36 doser Pfeizer Biontech
- Pasienter på Skautun og omsorgsboligene i tilknytning til Skautun
- Helsefaglig ansatte

Uke 2

36 doser Pfeizer Biontech
- Pasienter på Skautun
- Helsefaglig ansatte

Uke 1

36 doser Pfeizer Biontech

- Pasienter på Skautun

- Helsefaglig ansatte

Hvorfor skal jeg ta vaksinen for Covid-19?

Vaksinen lager antistoffer som gjør at du har mye mindre risiko for å bli smittet og syk av korona.

Vi vet ennå ikke hvor godt vaksinene hindrer smittespredning. På sikt vil det trolig komme lettelser, men foreløpig må de som er vaksinert fortsatt følge gjeldende smittevernregler.

De grunnleggende smittevernrådene som god hånd- og hostehygiene, holde mer avstand og holde oss hjemme når vi er syke vil vi sannsynligvis måtte leve med litt lenger.  

Det er også karanteneplikt selv om man er vaksinert.

Hvordan kan jeg vite at Covid-19 vaksinen er trygg?

De ulike koronavaksinene gjennomgår et omfattende testopplegg før de blir godkjent. Flere titusen personer deltar i testingen. Selv om vaksinene har kommet raskere ut i markedet enn det som er vanlig, er det de samme reglene for godkjenning som gjelder.

Denne filmen fra Legemiddelverket forteller mer om test og godkjenning.

Hvilke bivirkninger har Covid-19 vaksinen?

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Typiske bivirkninger er smerter på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Eventuelle bivirkninger oppstår 1-3 dager etter vaksinasjon og er kortvarige.

Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

Hva koster koronavaksinen?

Koronavaksinen er gratis for alle.

Hvordan vet kommunen at jeg er i risikogruppen?

Kommunen samarbeider med fastlegene om å kartlegge hvem som er i risikogruppen. Du blir kontaktet når du skal bestille time til vaksinasjon. Er du usikker på om du er i risikogruppe? ta kontakt med din fastlege.

Hvis man har hatt korona, skal man da ta vaksinen?

Selv om du har hatt korona, er det anbefalt at du tar koronavaksinen.

Hvorfor blir eldre og syke prioritert?

Eldre personer og personer med underliggende sykdommer har størst risiko for å bli alvorlig syke eller dø på grunn av korona. At beboere på sykehjem får vaksinen først vil være avgjørende for å holde dødstallene så lave som mulig.

Hvordan får jeg beskjed om når jeg skal ta vaksinen?

Det ble sendt ut brev til alle over 17 år (de som fyller 18 år i 2021) i uke 5. - her lå egenerklæringsskjema ved brevet. (men dette kan også lastes ned - du finner det øverst i artikkelen her eller nederst under skjema)

Det er fra uke 5 sendt ut sms målrettet til de prioriterte gruppene når det er deres tur. Kommunen sender ut sms og kan også ha sendt ut epost til innbyggere når det åpnes for nye årskull, og i meldingene vil det være informasjon om timebestilling.

Informativ i sms/epost vil det stå:

Rakkestad kommune tar nå imot vaksinebestilling covid-19 for de som er født i årstall xxxx og årstall xxxx
Bestilling gjøres digitalt via timebestilling.remin.no/rakkestad. (klikker du på lenken på mobil - scroll ned til vaksinebestilling).
Det er timer tilgjengelig for alle i uke xx. Vaksinetelefonen 40 40 24 34 , denne er bemannet mandag - fredag kl 9-15 for de som trenger hjelp til bestilling.

 

Kommunen oppfordrer til digital bestilling av vaksineringstime - og oppfordrer til å få hjelp av pårørende, venner, naboer etc, for bestilling av time.
Det er mulig for andre å logge seg inn med sin egen bankid - og bestille time for en annen person. 

 

Rakkestad kommune vil hele tiden oppdatere informasjonen på nettsiden med når, hvor og hvem som får tilbud om vaksine, så snart dette er klart, og få informasjonen ut på FB og i avisen.

Hvor kan jeg ta vaksinen?

Vaksinesenteret i Rakkestad ligger i Industriveien 3. Det er i tidligere fabrikklokalene til Prior.

Fra sentrum tar du til venstre over jernbanen og inn på industrifeltet ca 100 meter. Følg skiltene til parkering.

Fra Eidsbergveien holder du høyre rett før jernbanen og inn på industrifeltet ca 100 meter. Følg skiltene til parkering.

NB!! Ikke parker på venstre side av veien eller foran bygget/inngangspartiet til vaksinesenteret. Denne parkeringen er forbehold de med parkeringskort for funksjonshemmede.

Fra uke 7 - skal det vaksineres i Industriveien 3, (gamle Prior) du finner mer info i artikkelen

Hvor på kroppen settes vaksinen?

Vaksinen vil bli satt i trygge omgivelser slik at du ikke risikerer smitte. Vaksinen settes gjennom et lite sprøytestikk i overarmen. Deretter må du vente i 20 minutter slik at de som har satt vaksinen ser at du ikke får umiddelbare bivirkninger.

Husk at du må ta vaksinen to ganger, med ca. 3 ukers mellomrom, før den har full effekt. Du vil få dato til andre gangs vaksinasjon samtidig som du får den første dosen.

Skal barn ta koronavaksine?

Vi anbefaler ikke at barn under 18 år vaksineres i første omgang, blant annet fordi vaksinene som er i ferd med å bli godkjent ikke er testet på barn. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for barn med en alvorlig underliggende sykdom.