Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Krigen i Ukraina

Råd og veiledning til lag, foreninger og arrangører

Strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten gjeldende fra natt til onsdag 15.12

Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak for ikke å overbelaste helse- og omsorgstjenesten og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner. Det blir strengere regler for arrangementer og uteliv for voksne, i kulturlivet og på organiserte fritidsaktiviteter. Det innføres skjenkestopp over hele landet.

De forskriftsfestede tiltakene trer i kraft fra natt til onsdag 15. desember. Tiltakene gjelder inntil videre i fire uker, men det kan ikke utelukkes at de vil vare lengre eller at det blir behov for ytterligere innstramninger.

Koronavirus - informasjon

Nye nasjonale tiltak og anbefalinger fra midnatt natt til torsdag 9. desember, pr. 07.12-21

- Tiltakene som innføres skal bremse spredningen av omikron. Vi vet ikke nå om omikron-varianten vil øke innleggelsene ytterligere. Men tiltakene vil gi oss tid til å innhente mer kunnskap om omikronvariantens smittsomhet og alvorlighet, og til å vaksinere flere, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Tiltakene trer i kraft natt til torsdag 9. desember og varer i utgangspunktet i 4 uker. Tiltakene vil vurderes løpende underveis.

Koronavirus - informasjon

Regjeringen innfører nye nasjonale koronatiltak 1. desember

(Publisert 30. november) Regjeringen innfører flere nye tiltak. Tiltakene gjelder fra 1. desember, og anbefalingene gjelder fra nå. De gjelder inntil videre, og er basert på råd og anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI).

Koronavirus - informasjon

Pandemien er ikke over - flere positive tester i Rakkestad, pr. 27.10-21

Den siste uken har vi fått meldt 15 positive pcr-prøver fra lab'en på Kalnes. 

Mange av de positive prøvene knytter seg til et klassetrinn ved Os skole, hvor både elever og foreldre er bekreftet smitte. I tillegg er det spredte positive prøver på personer i ulike aldre.

Vi minner om at det er svært viktig å teste seg ved symptomer, holde seg hjemme når man er syk og melde fra til servicekontoret ved en positiv hurtigtest og gå i isolasjon.

I denne artikkelen finner du oppdatert informasjon fra hvor du henter/får utdelt test til isolasjonsbestemmelser.

Koronavirus - informasjon

Positiv hurtigtest - hva gjør du? pr. 29.09-21

1. Gå i isolasjon umiddelbart. Les mer om isolasjon her. 

2. Varsle dine nærkontakter.

3. Meld din positive hurtigtest til servicekontoret så fort som mulig, i åningstidene mandag - fredag 08.00 - 15.30.

Hvis du er syk og trenger legehjelp, kontakt fastlege på dagtid og legevakt på kveld og i helger. Det er viktig at du informerer om at du har en positiv selvtest for covid-19.

Er det uvaksinerte medlemmer av husstanden eller andre nære anbefales det at de tester seg så fort som mulig, og ved symptomer. Se informasjon om testregime her.

Hva må nærkontakter gjøre?

Uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (kjæreste/bestevenner)

 • Anbefales å teste seg i 7 dager. 
 • Hurtigtest kan tas som selvtest utlevert av kommunen.
 • De som ikke gjennomfører de anbefalte testene bør avstå fra kontakt med andre i 7 dager.

Delvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (kjæreste/bestevenner)

 • Anbefales en test så snart som mulig.
 • Testes på nytt hvis de får symptomer.

Fullvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (kjæreste/bestevenner)

 • Har ikke behov for test så lenge de er helt friske.

Øvrige uvaksinerte nærkontakter
Anbefales følgende:

 • Gjennomføre testing så snart som mulig. Enten med en PCR-test eller med en hurtigtest.
 • Følge nøye med på om det oppstår symptomer de første 10 dagene.
 • Lav terskel for ny testing ved symptomer.

Huskeliste for varsling:

 • Husstand og tilsvarende nære (kjæreste/bestevenner)
 • Venner
 • Arbeidsplass
 • Skole/barnehage
 • Fritidsaktiviteter
 • Arrangement
 • Timeavtaler (lege/tannlege/frisør/annet)
 • Trenger du veiledning, spør smittesporer hvis du blir kontaktet.

Nærkontakt:

 • mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter - eller
 • direkte fysisk kontakt - eller
 • direkte kontakt med sekreter (for eksempel spytt, snørr og tårer)

NB!
Alle nærkontakter med symptomer skal teste seg. Dette gjelder også fullvaksinerte.

Alle som tester positivt på hurtigtest tatt som selvtest skal varsle om dette til smittesporingsteamet på telefon 477 80 744.

Pressemelding fra Regjeringen; trinn 4 iverksettes ikke nå, pr. 28.07-21

Usikkerhet rundt Delta-varianten og økt smittespredning både i Norge og internasjonalt gjør at regjeringen har besluttet å ikke iverksette trinn 4 i gjenåpningsplanen nå. En ny vurdering av om vi kan gå til trinn 4 vil skje i midten av august.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har i sin anbefaling bedt regjeringen om å vurdere å utsette trinn 4 i to uker.

regjeringen_opengraph_image200x200

Koronaordning for frivillige lag og organisasjoner, pr. 05.07-21

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien.
Formålet med ordningen er å stimulere til gjennomføring av arrangement/aktivitet, men den gjelder også dersom man må avlyse på grunn av restriksjonar eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19.

Lottstift