Kortversjonen av dagens regelverk, råd og anbefalinger

Testing: Testing vil fortsatt ha en stor og viktig rolle, og nærkontakter og pesoner med covid-19 symptomer kan nå teste seg hjemme med hurtigtester du kan få på servicekontoret. 

Isolasjon: Isolasjonstiden reduseres fra 10 dager til 5 dager.

Smittesporing: kommunene konsentrerer sin smittesporing om  husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Den smittede oppfordres til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre til testing.

Karantene: Karanteneplikten er fjernet. Uvaksinerte nærkontakter anbefales testing.

Alle restriksjoner innenlands er fjernet
Alle restriksjoner innenlands fjernes, med unntak av kravet om å gå i isolasjon hvis du er syk med covid-19. 

 • Meteren gjelder ikke lenger. Vi kan da være sammen på samme måte som tidligere. 
 • Ingen begrensninger på hvor mange som kan være sammen på arrangementer. 
 • Det er slutt på krav om bordservering og innslippsstopp.
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du fremdeles teste deg. Det gjelder også vaksinerte.  
 • Hvis du blir smittet med korona, må du isolere deg for å unngå å smitte andre. Det vil ikke være en anbefaling, men en regel som du kan få bot for å bryte.

Hvem kan få og hvor får jeg tak i selvtester?

- Uvaksinerte husstandsmedlemmer eller andre nære til en person med bekreftet covid-19 smitte.

- Øvrige nærkontakter.

- Personer med symptomer på covid-19. 

Testene er gratis og kan hentes på servicekontoret i åpningstidene mandag - fredag 08.00 - 15.30.

HUSK MUNNBIND NÅR DU HENTER SELVTESTER

Det er også mulig å kjøpe tester på apotekene.

Hva gjør jeg hvis selvtesten er positiv?

Det er viktig at du umiddelbart går i isolasjon. Les mer om isolasjon her. 

Meld inn din positive test til servicekontoret i åpningstidene mandag - fredag 08.00 - 15.30.

Hvis du er syk og trenger legehjelp, kontakt fastlege på dagtid og legevakt på kveld og i helger. Det er viktig at du informerer om at du har en positiv selvtest for covid-19.

Varsle dine husstandsmedlemmer, andre nære og nærkontakter.

Huskeliste for varsling:

 • Husstand og tilsvarende nære (kjæreste/bestevenner)
 • Venner
 • Arbeidsplass
 • Skole/barnehage
 • Fritidsaktiviteter
 • Arrangement
 • Timeavtaler (lege/tannlege/frisør/annet)

Nærkontakt:

 • mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter - eller
 • direkte fysisk kontakt - eller
 • direkte kontakt med sekreter (for eksempel spytt, snørr og tårer)

 Hva må nærkontakter gjøre?

Uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (kjæreste/bestevenner)

 • Anbefales å teste seg i 7 dager med hurtigtest.
 • Hurtigtest kan tas som selvtest utlevert av kommunen.
 • De som ikke gjennomfører de anbefalte testene bør avstå fra kontakt med andre i 7 dager.

Delvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (kjæreste/bestevenner)

 • Anbefales en test så snart som mulig.
 • Testes på nytt hvis de får symptomer.

Fullvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (kjæreste/bestevenner)

 • Har ikke behov for test så lenge de er helt friske.

Øvrige uvaksinerte nærkontakter
Anbefales følgende:

 • Gjennomføre testing så snart som mulig med en hurtigtest.
 • Følge nøye med på om det oppstår symptomer de første 10 dagene.
 • Lav terskel for ny testing ved symptomer.

Testing

Alle personer med symptomer på covid-19 oppfordres til å teste seg med hurtigtest som fåes utlevert på servicekontoret.

Uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (kjæreste/bestevenner)

 • Anbefales å teste seg i 7 dager med hurtigtest.
 • Hurtigtest kan tas som selvtest utlevert av kommunen.
 • De som ikke gjennomfører de anbefalte testene bør avstå fra kontakt med andre i 7 dager.

Delvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (kjæreste/bestevenner)

 • Anbefales en test så snart som mulig.
 • Testes på nytt hvis de får symptomer.

Fullvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (kjæreste/bestevenner)

 • Har ikke behov for test så lenge de er helt friske.

Øvrige uvaksinerte nærkontakter
Anbefales følgende:

 • Gjennomføre testing så snart som mulig med en hurtigtest.
 • Følge nøye med på om det oppstår symptomer de første 10 dagene.
 • Lav terskel for ny testing ved symptomer.

Huskeliste for varsling:

 • Husstand og tilsvarende nære (kjæreste/bestevenner)
 • Venner
 • Arbeidsplass
 • Skole/barnehage
 • Fritidsaktiviteter
 • Arrangement
 • Timeavtaler (lege/tannlege/frisør/annet)

Nærkontakt:

 • mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter - eller
 • direkte fysisk kontakt - eller
 • direkte kontakt med sekreter (for eksempel spytt, snørr og tårer)

Testing ved reise

Skal du ut å reise og trenger en test, kontakt servicekontoret på tlf 69 22 55 00 mellom kl 08.00 - 15.30.

Vi tester mandag og torsdag. Svar foreligger normalt innen 24 timer.

Isolasjon

Kravet til isolasjon ved påvist smitte gjelder fortsatt.

Les mer om isolasjon på HelseNorge sin nettsider her

Hovedregelen er at alle de som har fått påvist koronasykdom skal være i 5 dagers isolasjon. Hvis den smittede er febersyk i det siste døgnet vil isolasjonen bli noe forlenget. Unntaket er fullvaksinerte personer uten symptomer som får påvist Covid-19. De skal kun være i 2 dagers isolasjon hvis de fortsatt er helt friske

Du skal isoleres dersom du har fått påvist covid-19 eller er i smittekarantene og utvikler symptomer.

For deg i hjemmeisolasjon gjelder:

 • Du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut, men du kan være i egen hage eller på egen balkong/veranda/terrasse.
 • Andre må hjelpe deg med nødvendige ærend.
 • Du skal helst holde minst to meters avstand til de du bor sammen med.
 • Du skal tilstrebe å holde helt avstand til andre. For barn og personer med behov for helsehjelp, må omsorgsbehovet prioriteres høyest.
 • Du bør ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.
 • Du må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.
 • Gjennomfør hyppig rengjøring av hjemmet, spesielt på overflater og de stedene som dere ofte tar på.

Ved positiv hurtigtest kveld/helg

 • Det er viktig at du er i isolasjon selv om du ikke får varslet din positive test med en gang.
 • Når du har meldt din positive hurtigtest får du informasjon på epost fra servicekontoret og blir kontaktet av smittesporerne.

Smittesporing - nærkontakt

Kommunens ansvar for å smittespore begrenses til hustandsmedlemmer og tilsvarende nære. Øvrige nærkontakter varsles i hovedsak av den smittede med oppfordring til å la seg teste.

Alle den smittede har vært i nærkontakt med de siste 48 timene før symptomer, skal varsles om smitten. Dette gjelder både vaksinerte og uvaksinerte nærkontakter. Hvis den smittede har testet positivt uten å være syk, så er det 48 timer før testtidspunktet som gjelder. Personer som har gjennomgått covid-19 siste 12 måneder likestilles med de som er fullvaksinerte.
  

Når blir du kontaktet av kommunen?

Du blir kontaktet samme dag som du melder din positive prøve til servicekontoret (hverdager mellom 08.00 - 15.30). 

Frem til du blir kontaktet av kommunen er det viktig at du følger regler og anbefalinger om isolasjon, karantene og informerer husstandsmedlemmer, andre nære og nærkontakter.
 

Uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (kjæreste/bestevenner)

 • Anbefales å teste seg i 7 dager med hurtigtest.
 • Hurtigtest kan tas som selvtest utlevert av kommunen.
 • De som ikke gjennomfører de anbefalte testene bør avstå fra kontakt med andre i 7 dager.

Delvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (kjæreste/bestevenner)

 • Anbefales en test så snart som mulig.
 • Testes på nytt hvis de får symptomer.

Fullvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (kjæreste/bestevenner)

 • Har ikke behov for test så lenge de er helt friske.

Øvrige uvaksinerte nærkontakter
Anbefales følgende:

 • Gjennomføre testing så snart som mulig med en hurtigtest.
 • Følge nøye med på om det oppstår symptomer de første 10 dagene.
 • Lav terskel for ny testing ved symptomer.

Huskeliste for varsling:

 • Husstand og tilsvarende nære (kjæreste/bestevenner)
 • Venner
 • Arbeidsplass
 • Skole/barnehage
 • Fritidsaktiviteter
 • Arrangement
 • Timeavtaler (lege/tannlege/frisør/annet)

Nærkontakt:

 • mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter - eller
 • direkte fysisk kontakt - eller
 • direkte kontakt med sekreter (for eksempel spytt, snørr og tårer)

Karantene

Karanteneplikten er opphevet. Det anbefales testing ved symptomer og/eller for hustandsmedlemmer, andre nære og nærkontakter til en smitted.

 

Symptomer på Covid-19

Symptomer på koronavirus kan være feber, hoste, tung pust, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smaksans og muskelverk. I noen tilfeller kan også sår hals, rennende eller tett nese og nysing være symptomer.

Er du usikker på om du har symptomer på koronavirus, bør du teste deg.

Les mer om symptomer her