Jordbruksforetak kan gis erstatning for å redusere økonomiske tap ved klimabetinget svikt i 
plante- og honningproduksjon, som det ikke er mulig å sikre seg mot.

Ordningen gjelder bare skader som er forårsaket av klimatiske forhold (været),
og som det ikke er mulig å tegne privat forsikring mot.
Foretaket må drive faglig forsvarlig og forebygge og begrense skadene.

To ordninger omfattet av forskriften:

Informasjon fra Landbruksdirektoratets side - Om klimabetingede skader

Søknadsskjemaer og info :