Hva kan du forvente deg av fysioterapeuten?

  • Fysioterapeuten foretar en grundig undersøkelse av deg
  • Fysioterapeuten utarbeider mål for behandlingen i samarbeid med deg
  • Fysioterapeuten avgjør behandlingsform og varigheten på behandlingen med bakgrunn i en vurdering av dine behov
  • Fysioterapeuten samarbeider med din fastlege og andre relevante tjenesteytere
  • Fysioterapeuten skal, etter samtykke fra deg, melde tilbake til din fastlege etter endt behandling
  • Fysioterapeuten følger gjeldende lover og regler om taushetsplikt og journalføring.

Hva forventer fysioterapeuten av deg?

  • At du er delaktig i å sette mål for behandlingen
  • At du engasjerer deg aktivt i behandlingen og følger de råd som blir gitt
  • At du gir beskjed hvis du er forhindret fra å gjennomføre avtalt time