Fysioterapitjenesten i din kommune gir tilbud til:

  • Barn som trenger oppfølging på helsestasjon, i barnehage eller på skole
  • Barn, voksne og eldre som trenger oppfølging av fysioterapeut i hjemmet, og som ikke kan komme seg ut til fysikalsk institutt
  • Beboere på institusjon
  • Hverdagsrehabilitering i hjemmet

Dersom du ønsker hjelp fra en fysioterapeut, kan du selv ta kontakt med oss

Din fastlege, sykehus eller andre kommunale tjenesteytere (for eksempel hjemmetjenesten eller skolehelsetjenesten) kan henvise deg eller kontakte oss på dine vegne, dersom du gir fullmakt til dette.