Hva inneholder gruppetreningen?

  • Balanse- og styrkeøvelser
  • Gangtrening
  • Informasjon om fallforebygging hjemme
  • Sosialt samvær

Når er det oppstart?

Vi planlegger oppstart hver høst og vår med kurs som varer omtrent 3 måneder. Oppstart er i starten av september og i starten av februar. Treningen blir holdt 2 ganger per uke. Vi holder på ca 45 minutter hver gang.

Dersom du ikke kan gå, kjøre bil eller ta offentlig transport til treningen, har du rett på drosjerekvisisjon. Meld fra om dette til fysioterapeutene i god tid før oppstart.