Alle kommuner er pålagt å ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. Koordinerende enhet er kontaktsted for alle som har spørsmål om koordinering av helse- og omsorgstjenester.