Ergoterapi innebærer blant annet:

  • Trening av daglige gjøremål eller andre ferdigheter 
  • Tilpassing av aktiviteter, f.eks. arbeidsvaner 
  • Kompensering for tapt funksjon med tekniske hjelpemidler 
  • Tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage og skole
  • Veiledning, informasjon og undervisning 
  • Tilrettelegging og endring av bolig og eller boligplanlegging