Arrangør må i søknadsskjemaets budsjett vise til egeninnsats i form av inngangspenger/deltakeravgift eller annen inntekt.

Arrangementsstøtten gis som en underskuddsgaranti.
I helt spesielle tilfeller kan arrangementsstøtten gis som et direkte tilskudd.

Organisasjoner som ikke er berettiget til annen kulturstøtte kan søke om arrangementstøtte til kulturarrangementer for sine medlemmer.

Søknad fremmes på elektronisk skjema: Arrangementstøtte/Underskuddsgaranti".

Søknad om arrangementsstøtte må fremmes før arrangementet avholdes.