Trenger du eller noen du kjenner krisesenterets hjelp?

Krisesentertilbudet er gratis, du trenger ingen henvisning, og senteret er åpent hele døgnet. Dersom du ikke har behov for å bo her, kan du fortsatt benytte deg av våre andre tilbud og du kan når som helst kontakte oss.

Innbyggere i Rakkestad som har behov for krisesenter kan kontakte Krisesenteret i Sarpsborg.

Tjenestetilbudet

Tjenestetilbudet inneholder:

  • Døgnåpent telefontilbud
  • Samtaletilbud
  • Midlertidig botilbud med beskyttelse mot ytre trusler
  • Bistand med reetablering
  • All bistand foregår etter "hjelp til selvhjelp-prinsippet". Dette betyr at du selv er aktøren i ditt liv og at vi kan bistå deg med råd og veiledning.

Senteret skal være et supplement til det offentlige hjelpeapparatet.

Årlig oppsøker nærmere 100 personer senteret - noen for å bo, andre for å gå i samtale. I tillegg kommer alle de som foretrekker telefonkontakt.

Oversikt over hjelpetilbud

Justis- og beredskapsdepartementet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress lanserer en ny nettportal med oversikt over hjelpetilbud til voldsutsatte.
Her er står det også noe om krisesenteret.

  • Se dinutvei.no.
    Dinutvei.no er en veiviser for utsatte pårørende, utøvere og fagpersoner. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få, eller hvor hjelpen er. Derfor er det nå samlet en oversikt over dette på den nye portalen.

Les mer om hva som skjer på et krisesenter her.

Hva slags hjelp?

Du bestemmer selv hva du trenger hjelp til under oppholdet på krisesenteret.

Alle får sin egen kontaktperson på senteret – en hovedkontakt.

Hovedkontakten kan være din veiviser i hjelpeapparatet, kan bistå deg i å ta kontakt med advokat, NAV, politi, familievernkontor, barnevern, lege, psykolog eller andre aktuelle instanser.

Ansatte ved krisesenteret har god kunnskap om hva det innebærer å leve med vold i nære relasjoner.

Barn på Krisesenteret

Sarpsborg krisesenter har et godt tilbud til barn. En ansatt har særskilt ansvar som barne- og ungdomsansvarlig.

Kvinner/menn med barn vil bli tilbudt et av våre familierom, og både mor og barn vil få en egen person som fungerer som deres hovedkontakt under oppholdet her.

Krisesenteret har et stort aktivitetsrom med mange leker, og det arrangeres også ulike aktiviteter/leker/hobbykvelder for barna.

I tillegg vil barna få mulighet til å snakke om sin situasjon med barnearbeider, dersom de ønsker dette. I slike samtaler vil barna møte en voksen som tar dem på alvor, og hvor de kan få fortelle om sine bekymringer og tanker og hva de har sett og hørt. Slike samtaler vil alltid foregå på barnas premisser, de vil aldri bli presset til å snakke med noen dersom de ikke ønsker dette selv.

På krisesenteret vil barna møte trygge voksne som gir dem mye oppmerksomhet. Vi oppfordrer alle mødre/fedre som kommer hit til å forsøke å opprettholde hverdagslige rutiner for barna sin del. Dette betyr blant annet at barna fortsetter i barnehage/skole som normalt, dersom dette er mulig.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved krisesenter har taushetsplikt. Informasjon om din situasjon vil ikke gis videre, uten at du tillater dette.

Krisesenteret har imidlertid meldeplikt til barnevernet, på lik linje med alle andre instanser.

Advokathjelp

En ettermiddag annenhver uke har vi advokatvakt her ved krisesenteret.

Dette innebærer at en advokat kommer til senteret for å bistå dem som trenger råd og veiledning i sin sak.

Tilbudet er gratis, og man trenger ikke bo på senteret for å benytte seg av denne hjelpen.

Kontakt krisesenteret for å sette opp en avtale.