Trimgruppe Oasen, mandag kl. 10:00-10:50. Gymsalen, Rakkestad ungdomsskole - påmelding

Styrke- og utholdenhet

Påmelding (kun for Oasens brukere)

Kontakt for påmelding:
Fysioterapeut
Lise Håkonsen
tlf. 989 07 240

Fysioterapeut
Lene Guldbrandsen
tlf. 476 96 296