Fjerning av beverdemning og felling av skadebever

Bever kan skape problemer ved at demninger kan sette jordbruksområder og skogområder under vann.

Beverdemninger kan ikke fjernes uten at det er gitt tillatelse fra kommunale myndigheter.

Kommunen kan også gi ekstraordinær fellingstillatelse til fjerning av bever som gjør skade, dersom beveren felles utenom ordinær jakt tilfaller den viltfondet.