Tilbudet er gratis og du kan være anonym. 

Alle over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe for å få råd, veiledning og hjelp. Pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre, kan benytte dette nummeret.