Tilbudet er gratis, og du kan være anonym. Alle over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe for å få råd, veiledning og hjelp.
Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre, kan benytte dette nummeret.