Hvor kan du få hjelp og støtte (ved mistanke om demens, og etter diagnose er stilt)

I kommunen:

Fastlege er ansvarlig for å starte utredning eller henvise til spesialisthelsetjenesten ved mistanke om demens og kan svare på spørsmål om sykdommen.

Fagansvarlig demens kan kontaktes:
For råd, veiledning og støtte, både før og etter diagnose er stilt kan både den som mistenker at de selv har sykdommen og pårørende ta direkte kontakt med:

Fagansvarlig for demens- og alderspsykiatri i Rakkestad kommune
Solveig Reinfjord
telefon 940 17 709 eller
e post: Hukommelsesteam@rakkestad.kommune.no

(vi ønsker ikke sensitive opplysninger på e-post men legg igjen kontaktinformasjon slik at kommunen kan ta kontakt)

Forvaltningsenhet helse kan også kontaktes via
Servicekontoret tlf 69 22 55 00

Dersom du er i behov av helsetjenester fra kommunen - kan du også søke om dette via vårt skjema: Helse- og omsorgstjenester - søknad.pdf.
Her er det fint om du skriver inn ditt behov for bistand eller oppfølging og årsaken til ditt behov, kommunen vil formidle søknaden til rett innstans.

Hvordan kan kommunen bistå:

  • Råd, veiledning og informasjon pr telefon og i direkte samtale.
  • Bistå fastlegen i utredning i form av hjemmebesøk med samtale og kartlegging av hukommelse og funksjon (må være avklart med fastlegen i forkant).
  • Oppfølging etter diagnose: Fast kontaktperson, samtaler, informasjon, kartlegging av behov for bistand.
  • Bistå med å opprette kontakt og samarbeid med andre helseinstanser/tjenester, frivillige organisasjoner.
  • Aktuelle tjenester:
    • For personen som er syk: hjemmesykepleie, praktisk bistand, støttekontakt, dagtilbud, trygghetsalarm, matombringing, omsorgsbolig, opphold i institusjon.

For pårørende: Opplæring, veiledning, avlastning og omsorgsstønad

Vil du være med å utvikle demensomsorgen i Rakkestad?

Kommunen ønsker å utvikle og forbedre tjenestene til personer med demens og deres pårørende. Kommunen vil derfor gjerne ha innspill fra deg:

  • som har eller mistenker at du har en demenssykdom,
  • som er eller har vært pårørende til en person med demens.
  • som har interesse for fagfeltet.

Har du forslag til hva som kan gjøres i Rakkestad kommune for å kunne leve best mulig med en demenssykdom?

Ta kontakt med fagansvarlig, hukommelsesteamet eller
send oss en e- post  hukommelsesteam@rakkestad.kommuen.no dersom du har innspill.

Nyttige nettsider om demens

Ønsker du mer informasjon om demens viser vil til :