Lundborgveien 1

Lundborgveien 1 er et døgnbemannet bofellesskap hvor det bor fem personer.
Alle disse personene har vedtak på- og mottar tjenester i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven.

Kleven

Kleven er et døgnbemannet bofellesskap hvor det bor fem personer. 
I tillegg yter personalet her tjenester til personer som bor i nærheten og er tilknyttet bofellesskapet, slik at disse får den bistanden de har behov for og vedtak på i hjemmene sine. 
Alle disse personene har vedtak på- og mottar tjenester i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven.

Furubakken 11

Bofellesskap for enslig mindreårige flykninger.
Alle disse personene har vedtak på- og mottar tjenester i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven.