Gudimstua - Lensmann Værns vei 7 A - F

Gudimstua er et døgnbemannet bofellesskap hvor det bor seks personer.
Alle disse har vedtak på- og mottar tjenester i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven. 

Rådhusveien 12

Rådhusveien er et døgnbemannet bofellesskap hvor det bor seks personer.
Alle disse personene har vedtak på- og mottar tjenester i henhold til Helse- og omsorgsloven. 

Rakkestad Dagsenter - Helsehusveien 7.

Dagsenteret.jpg
Rakkestad Dagsenter.jpg

Her  gis det tilrettelagt dagtilbud til voksne psykiskutviklingshemmede over 18 år.
Lokalene er relativt nye, og er utformet slik at de er lett tilgjengelig og brukervennlig for funksjonshemmede.

Det er totalt 20 brukere som har vedtak på dagtilbud ved Rakkestad Dagsenter, og bistandsbehovet og aktivitetsnivået er varierende.
Flere av brukerne har til dels stort bistandsbehov, og noen har tett oppfølging og bistand med 1:1-bemanning.
Andre kan være i større grupper, og noen kan med enkel tilrettelegging holde på med ulike aktiviteter på egenhånd eller med noe tilsyn.

Aktivitetstilbudet til hver enkelt bruker er individuelt tilpasset deres funksjonsnivå og bistandsbehov.

I tillegg til dagsenter-lokalene har vi en stor garasje/et arbeidsbygg og en hytte i skogen vi bruker noen dager i uken.

Vi har også en bil (9-seter).

De ulike aktivitetene på dagseneret er

 • Kjøkkenaktiviteter
  • Matlaging - Lunsjgruppe som lager enkle matretter som spises til lunsj.
  • Dekking og rydding av bord, og oppvask.
  • Baking - Cafe på fredager.
 • Vedproduksjon - Kløyving og pakking av ved. (Både ved arbeidsbygget på Dagsenteret og hytta i skogen)
 • Forming
  • toving av f.eks. sitteunderlag 
  • fulgekasse-laging
  • maling/ tegning
  • perler m.m.
 • Musikkstund.
 • Postrute - går med internposten i kommunen.
 • Handling - innkjøp av dagligvarer til bruk på dagsenteret
 • Trening og fysioterapi
 • Boblebad
 • Sanserom
 • Makulering - henting og makulering av papir
 • Turgåing i nærområdet
 • Spilling av spill - Yatzy, puslespill, bingo m.m.
 • Turdager - Naturopplevelser til ulike turområder eller lignende.