Helsehusveien 5

er et døgnbemannet bofelleskap hvor det bor 5 personer.
Alle disse har vedtak på- og mottar tjenester i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven.

Lundborgveien 3b - 5 og 7

er døgnbemannet bofelleskap hvor det bor 5 personer.
Alle disse har vedtak på- og mottar tjenester i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven.