Hva er det Meråpent bibliotek?

En selvbetjeningsløsning utenom den betjente åpningstiden. Tilbudet gjelder for innbyggerne i kommunen som er over 18 år.
Barn kun i følge med voksne/ foresatte.

 

Slik får du adgang

Du må være registrert bruker og ha gyldig lånekort. Kontakt personalet dersom du ønsker å registrere deg. Du får adgang ved å lese av kortet i kortleseren og taste en pinkode ved hoved- og kinoinngangen og døren inn til biblioteket.

Det er videoovervåking i biblioteklokalet. Overvåkningen er av hensyn til din sikkerhet og som beskyttelse for bibliotekets inventar og utstyr. Døra blir låst når du oppholder deg i lokalet. Forlat biblioteket når det stenger kl. 22.00. Det blir da gitt beskjed over høyttalere og innbruddsalarmen vil bli aktivert. Oppholdet skjer på eget ansvar.

 

Selvbetjening

Du kan benytte deg av flere av bibliotekets tilbud. Du kan låne og levere inn bøker, hente bestilt materiale, lese aviser og tidsskrifter.

 

Lån og innlevering

Det er en selvbetjeningsautomater i lokalet. Den kan benyttes til lån og innleveringer. Følg instruksene på automaten. Alarmen utløses dersom du forlater lokalet uten å ha registrert dine lån først.

 

Bestilt materiale

Dersom du har fått beskjed om å hente reservert eller bestilt materiale får du samtidig et bestillingsnummer. Alt materiale som er klart til henting står i nummerrekkefølge på reolen med reserveringer. Husk å låne det ut på automaten når du har funnet din reservasjon.

Vårt felles bibliotek

Det åpne bibliotek bygger på et tillitsforhold mellom bruker og bibliotek. Biblioteket er mitt og ditt, du oppfordres derfor til å passe godt på det og holde ro og orden. Biblioteket er en felles eiendom som skal være til glede og nytte for alle. Hærverk anmeldes til politiet. Misbruk kan medføre utestengelse.

Dine forpliktelser

Når du får tilgang til det åpne biblioteket medfører det noen forpliktelser for deg:

• Det er ikke anledning til å slippe inn andre
• Unntak for barn under 18 år som du har ansvar for
• Lånekort og adgangstillatelse til det Meråpne bibliotek er personlig og skal ikke benyttes av andre
• Lånekortet må medbringes og fremvises til bibliotekpersonalet ved avslutning av betjent åpningstid

"Biblioteket har anledning til å utestenge brukere av det Meråpne tilbudet dersom retningslinjene blir misligholdt.»