Hvordan bruke tjenesten?

  1. I feltet opp til høyre på forsiden av lesekroken.no, skiv inn Publikumspassordet i Logg Inn feltet. (Passord til tjenesten er rakkbib)
  2. Klikk Logg inn
  3. Velg ønsket Språk/flagg ved å klikke på flagget/navn.
  4. Klikk på ønsket eventyr.
  5. Velg fra menyen om dere vil Lese – Lytte - Puslespill eller Fargelegge eventyret.