Her er litt informasjon om dine forpliktelser

1. Lånekortet skal tas med ved hvert lån. Tap av lånekort skal meldes til biblioteket. Erstatningskort betales etter gjeldende satser.

2. Lånetiden for bøker er normalt fire uker, med adgang til fornyelse inntil tre ganger såfremt boken ikke er reservert for annen låner. For andre media kan lånetiden variere

3. Bøker som er utlånt, kan reserveres. Bøker som biblioteket ikke eier selv, kan vanligvis bestilles fra andre bibliotek uten kostnader for låner.

4. Hvis lånefristen overskrides må låneren betale overtidspenger. Purring sendes etter kort tid. (Se oppslag ved skranken) Lånekortet blir sperret for bruk såfremt purreavgift/krav utgjør 3. gangs purreavgift x 2 eller mer. (100,- kroner)

5. Låneren er ansvarlig for bøker og andre media som er lånt på vedkommendes lånekort. Skader og tap må erstattes. Ved tredje gangs purring blir lånekortet sperret for bruk, og det vil utstedes erstatningskrav.

6. Låner plikter å gi melding om adresseforandring.

7. Biblioteket er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på avspillingsutstyr ved bruk av bibliotekets materiale.

8. Biblioteket har anledning til å kreve betaling for sekundære tjenester som kopiering, datautskrifter, arrangement m.v. etter gjeldende satser

Lånefrister for de ulike medier

Lånefrister:

Skjønnlitteratur, barn og voksne:   4 uker
Faglitteratur, barn og voksne:        4 uker
Lydbøker, barn og voksne:             4 uker
Musikk:                                        4 uker
Tidsskrifter:                                  4 uker
Språkkurs:                                    8 uker
DVD (spillefilm):                           1 uke (7 dager)