Priser på kopier og utskrifter

 • Kopi og utskrift i svart/hvitt - A4: Kr. 3,- pr. side
 • Kopi og utskrift i farger - A4: Kr. 13,- pr. side
 • Kopi og utskrift i svart/hvitt - A3: Kr. 6,- pr. side
 • Kopi og utskrift i farger - A3: Kr. 26,- pr. side
 • Attestering av kopier: gratis 

Tapt lånekort eller sen innlevering av medier

 • Tapt lånekort kr. 15,-
 • 1. varselbrev ved for sen innlevering av medier kr. 20,-
 • 2. varselbrev ved for sen innlevering av medier kr. 20,-
 • 3. varselbrev ved for sen innlevering av medier kr. 20,-

  OBS! 14 dager etter 3. purring er sendt ut, blir lånekortet sperret og kravet sendt videre til inkasso.

Priser på erstatning av medier

 • Skjønn- og faglitteratur Kr. 300, – pr. bok
 • Barnebok: Kr. 200,- pr. bok
 • Tidsskrifter: Kr. 50, – pr. hefte
 • Lydbok voksen: Kr. 3o0, – pr. lydbok
 • Lydbok barn: Kr 200,- pr. lydbok
 • Språkkurs: Vurderes i hvert tilfelle
 • Video/dvd: Kr. 100, -
 • Musikk-cd: Kr. 100,-
 • Tv-spill: Kr. 200,-