Fem leverandører tilbyr løsninger for å lage og sende byggesøknader digitalt

  • Nabovarsel
  • Rammetillatelse
  • Igangsettingstillatelse
  • Ettrinnssøknad
  • Ansvarsretter
  • Gjennomføringsplan
  • Endringssøknad
  • Midlertidig brukstillatelse
  • Ferdigattest

Søknadsløsningene er tilpasset ulike målgrupper , som blant annet arkitekter og rørleggere, og gjør det enklere å gjøre ting riktig når man lager er en byggesøknad. Søknadene kontrolleres opp mot regelverket før de sendes for å sikre at søknaden er komplett. Søknadene kan dermed behandles raskere i kommunen.

Alle løsningene er betalingsløsninger med ulike prismodeller som du vil finne på nettsiden:

Byggsøknadtjenester for privatpersoner

 

Privatpersoner kan nå sende nabovarsler digitalt - Direktoratet for byggkvalitet

Privatpersoner kan foreløpig bare sende inn nabovarsel digitalt, men søknadsløsninger for privatpersoner er under utvikling og vil komme i løpet av 2020.

 

Byggsøknadtjenester for proff-brukere

ByggSøk stenger for nye søknader 1. oktober 2020.
Til erstatning for ByggSøk har Direktoratet for byggkvalitet etablert Fellestjenester BYGG, en digital tjeneste for automatisk kontroll av byggesøknader før innsending til kommunen.

Flere leverandører tilbyr nå søknadsløsninger for profesjonelle aktører gjennom Fellestjenester BYGG. På nettsiden under vil du se leverandørene som tilbyr løsninger for digital byggesøknad. Flere av løsningene er tilpasset ulike søkergrupper som arkitekter og rørleggere

Byggesøksblanketter

Her finner du de ulike byggesaksblankettene

Byggesøknader med nødvendig vedlegg kan sendes til

Rakkestad kommune
Postboks 264
1891 Rakkestad
Merkes: Byggesøknad med vedlegg

Hvor sendes byggsøknadene nå?

Søknadene vil bli sendt inn via Altinn og kan hentes ut av kommunene i Svarinn.
Denne nye tjensten benytter en tjenesteplattform : Fellestjenester BYGG i Altinn. Det innebærer at kommunene vil motta informasjon på samme format og utseende uavhengig av hvilken søknadsløsning som er benyttet

Har du en godkjent byggesøknad - men ser at det ønskes endringer?

Som utgangspunkt kan ikke noe endres på en godkjent byggesøknad.

Man bør være i dialog med kommunen uansett dersom det er endringer.

Så må det eventuelt bli en diskusjon/vurdering når hva man ønsker å endre er kjent for kommunen.