Vann

Bygning til opphold for mennesker eller dyr må ha tilgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann.

Når offentlig vannledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til vannledningen.

Rakkestad kommune har følgende vannverk

  •  Sander
  • Fladstad
  • Kirkeng
  • Østbygda 
  • Rudskogen.

De som ønsker det, og bor i rimelig nærhet av en kommunal vannledning kan få vann fra et av disse vannverkene.
Graving av stikkledning og påkobling må den enkelte huseier koste selv.
Alle som har kommunalt vann skal ha en vannmåler. Denne fåes utlevert av kommunen.

Vannmåler - elektronisk avlesningsskjema (avleses 31. desember hvert år)

Det er pr. nå ikke fjernavlesning av vannmålere for Rakkestad kommune, så du må bruke elektronisk skjema eller tilsendt avlesningskort i posten.

Vannmåleravlesningsskjema - (avleses 31.12)

vannkran[1]_150x200.gif

Her logger du deg inn og registrerer vannmålerstanden din - linken finner du også nederst på de fleste av våre nettsider og under skjema nederst i artikler om vann.