Følgende besøksregler gjelder for Skautun:

  • Inntil to besøkende på pasient-/beboerrom av gangen.
    • Ved flere besøkende ber vi dere sitte på miljøbasen.
  • Besøkende skal ikke oppholde seg på fellesarealer på avdelingene.
  • Vi har ikke restriksjoner på åpningstid eller varighet på besøk.

På nåværende tidspunkt anbefaler vi at alle turer for beboere og pasienter fra Skautun reduseres til det absolutt nødvendige.

Ta gjerne kontakt med personalet / ledelsen ved Skautun dersom du ønske råd eller veiledning.