Hva betyr det å være frivilligsentral i praksis?

Rakkestad kommune eier og driver sentralen. Den har en ansatt daglig leder. Sentralens mål er å samordne den frivillige innsatsen og fremme frivillig arbeid.

Aktivitetene skal være i tillegg til offentlig virksomhet.

Frivilligsentralen er lokalisert på Familiesenteret.

Hvem kan bli frivillig i Rakkestad Frivilligsentral ?

Alle har noe å gi og alle trenger en hånd.

Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet. Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe.

Ta kontakt hvis du vil være frivillig, og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på.

Hvem kan få hjelp?

 • I praksis alle som har et reelt behov

Hva bistår Frivilligsentralen med?

 • Besøkstjeneste
 • Handletjeneste
 • Følgetjeneste
 • Gå tur med
 • Praktiske hjelp som hagearbeid, snømåking (ikke faste oppdrag)
 • Handletralle på Skautun, der kan en kjøpe toalettartikler, frukt, ukeblader etc.
 • Julaftenfeiring sammen med Diakoniutvalget

Rakkestad Frivilligsentral - et møte mellom mennesker i ulike aktiviteter:

møte mellom 2.JPG

 • I Frivilligsentralen er mulighetene mange, kan du som frivillig, komme med innspill om aktiviteter.

 • Følgetjeneste
 • Handle for / handle sammen med
 • Besøkstjeneste
 • Praktisk hjelp som hagearbeid, snømåking, skifte lyspærer m.m.
 • Bokombringing
 • Gå tur med
 • Konsertbesøk/teater
 • Gå på kafe
 • Handle for velferdssenteret/grupper
 • Aktiviteter :

 • Butikktralle på Skautun hver onsdag
 • Søndagskafè Degernes / Rakkestad
 • Stavgang i med oppmøte ved Familiesenteret i Rakkestad
 • Strikkeopplæring - for alle
 • Julaften arrangement
 • Nyttårsarrangement
 • Kurs
 • kantine medhjelper/middagsservering i kantinen på familiesenteret.
 • Bowls i Rakkestadhallen.
 • Besøkstjeneste.
 • Butikktralle på Skautun og i Helsehusveien 5, onsdager i ulike uke.