Hva betyr det å være frivilligsentral i praksis?

Rakkestad kommune eier og driver sentralen. Den har en ansatt daglig leder. Sentralens mål er å samordne den frivillige innsatsen og fremme frivillig arbeid.

Aktivitetene skal være i tillegg til offentlig virksomhet.

Frivilligsentralen er lokalisert på Familiesenteret.

Hvem kan bli frivillig i Rakkestad Frivilligsentral ?

Alle har noe å gi og alle trenger en hånd.

Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet. Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe.

Ta kontakt hvis du vil være frivillig, og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på.

Hvem kan få hjelp?

 • I praksis alle som har et reelt behov

Hva bistår Frivilligsentralen med?

 • Besøkstjeneste
 • Handletjeneste
 • Følgetjeneste
 • Gå tur med
 • Praktiske hjelp som hagearbeid, snømåking (ikke faste oppdrag)
 • Handletralle på Skautun, der kan en kjøpe toalettartikler, frukt, ukeblader etc.
 • Julaftenfeiring sammen med Diakoniutvalget

Hvilke aktiviteter har Frivilligsentralen?

 • Symøte i Dorkas kafè
 • Pensjonistkoret
 • Bingo
 • Seniordans
 • «Fredagsgruppa» sosialt samvær med lunsj, spill og trening
 • Bowls i Rakkestadhallen
 • Språkkafe på Biblioteket
 • Seniornett med undervisning på PC og nettbrett/smarttelefon
 • «Ronnys hjørne» Snekkerverksted med stor grad av kreativitet