Frivillig.no hva er det?

De jobber for å få flest mulige organisasjoner, lag og foreninger til å registrere seg med sine behov for frivillige.
Ønske er å gi kommunene og innbyggerne oversikt over frivillige organisasjoner lokalt og at mangfoldet i frivillige oppdrag kan bidra godt i lokalmiljøet.
Det søkes nå samarbeid med kommuner som iverksetter tiltak og arrangement for å fremme frivillighet lokalt.

Frivillig.no er gratis å bruke for folk og organisasjoner.

Undersøkelser av Frivillig.no viser at hele 80 % av de som blir rekruttert gjennom Frivillig.no bare har vært frivillige noen ganger før eller aldri før !
Det betyr at Frivillig.no virker for å dra nye hender inn i frivilligheten !

LogoFrivillig.no_300x65.png