Kirkelig vielse

Ta kontakt med prestekontoret i den menigheten en av dere tilhører som gir de nødvendige opplysninger. Fra 1. oktober 2004 kom det nye regler for prøving av ekteskap.
Før fikk man erklæringsskjema på prestekontoret, men nå må disse skaffes på folkeregisteret.

Etter at skjemaene er fylt ut og returnert folkeregisteret, vil de undersøke om det finnes lovlig hinder for at dere kan gifte dere med hverandre.
Det foretas da en prøving av ekteskapsvilkår. Reglene er fastsatt i ekteskapsloven. Minst en av dere må være medlem av statskirken.

Skjemaer som skal leveres folkeregisteret er:

  • Erklæringsskjema for hver av partene
  • Erklæringsskjema fra forloverne, en for bruden og en for brudgommen
  • Skilsmisseattest hvis evt. en eller begge parter har vært gift før
  • Melding om endring av navn fra brud og/eller brudgom

EKTESKAPSVILKÅR

Før ekteskap kan inngås skal det prøves om ekteskapsvilkårene er oppfylt.
Ekteskapsvilkårene er beskrevet i Ekteskapslovens kapittel 1, mens kapittel 2 i samme lov innholder informasjon om selve prøvingen av vilkårene.

Partnerskapsinngåelse

Partnerskapsloven trådte i kraft 1. august 1993 og ga to homofile personer rett til å inngå partnerskap med hverandre, med unntak av retten til adopsjon.
Loven ga et registrert partnerskap de samme rettsvirkninger som et ekteskap. Da felles ekteskapslov trådte i kraft 1. januar 2009, ble partnerskapsloven opphevet.
Dette innebærer at det ikke lenger vil være mulig å inngå nye partnerskap. Inngåtte partnerskap kan omgjøres til ekteskap dersom begge partnere ønsker det.
Det er folkeregistermyndigheten som foretar omregistreringen. Begjæring om omgjøring skal sendes til skattekontoret på eget skjema.
Et partnerskap som ikke omgjøres, vil bestå. Partnerskap vil i hovedsak ha samme rettsvirkninger som ekteskap.
Partnerskap inngått i utlandet for utenlandsk myndighet, vil fortsatt kunne anerkjennes etter norsk rett.