Søknadsskjema for separasjon / skilsmisse

Fylkesmannen har søknadsskjema og kan gi nærmere opplysninger om framgangsmåten. Ektefeller eller registrerte partnere som ikke vil fortsette samlivet, kan søke om separasjon.

Søknaden sendes Fylkesmannen i det fylket der de sist bodde sammen. Har begge flyttet fra dette fylket, sendes søknaden til Fylkesmannen i fylket der én av dem nå bor. Dersom ektefellene har felles barn under 16 år, må det framlegges meklingsattest som ikke er eldre enn 6 måneder,

Skilsmisse

Hver av ektefellene kan kreve skilsmisse ved bevilling av Fylkesmannen når det har gått ett år etter at de fikk separasjonsbevilling. Ønsker bare den ene skilsmisse, har han eller hun krav på å bli skilt, selv om den andre ikke ønsker dette. Det er heller ikke nødvendig at de er enige om deling av felleseiet, underholdsbidrag, pensjonsrettigheter og lignende for å få skilsmisse. Disse spørsmålene kan tas opp senere.

Ektefeller som har levd atskilt i to år uten å ha vært formelt separert, kan kreve skilsmisse. Det er tilstrekkelig at krav om skilsmisse blir reist av én av partene.

Mekling

Det kan oppstå problemer i alle ekteskap. Men ektepar kan i enkelte tilfeller få hjelp til å forstå problemene og kanskje løse dem på en måte som er bedre for dem selv og barna enn separasjon og skilsmisse. Det er mulig å søke hjelp ved Familievernkontoret i Askim. Familievernkontoret har knyttet til seg fagkyndige på en rekke felter. Både lege, psykolog, sosionom, jurist osv. vil kunne bli rådspurt.