Ettersom de færreste som jakter rådyr i Rakkestad har egen hund for ettersøk er det i kommunen etablert en ettersøksring.
Ettersøksringen består av noen personer med godkjent hund som har inngått en vaktordning for å være behjelpelig med ettersøk for de som ikke har egen hund.
Vaktordningen gjelder fra bukkejaktas start fram til rådyrjaktas avslutning.
Dersom en før jakta starter har innbetalt en nærmere bestemt medlemskontingent får en vederlagsfritt hjelp til ettersøk i forbindelse med skadeskyting.

Rakkestad ettersøksring - kostnader ved bruk

Årlige kostnader ved bruk av ettersøksringer

Kroner pr dyr  Antall dyr
70 1. til 3. dyr
50 4. til 6. dyr
30 mer enn 7 dyr
 

Det er nå tillatt å benytte kunstig lys ved ettersøk - kontaktinfo

Før det tas i bruk skal politiet, kommune og rettighetshaver varsles.

  • Kontaktperson i Rakkestad kommune :
    • Jan Lie tlf. 901 72 258.

Ettersøk av villsvin - kontaktinfo

Det foreligger ikke en egen ordning på dette i Rakkestad.
Vi må derfor hente hjelp fra andre kommuner og har disse kontaktpersonene :

  • Trond Vidar Tønsberg, Degernes. tlf.: 905 70 853
  • Lars Henrik De Flon, Halden . tlf.: 906 67 086
  • Martin Brenne, Hvaler. tlf.: 976 58 240 (tidvis dårlig mobildekning, send gjerne melding og)

Disse inngår ikke i ettersøksringens godgjørelsesordning.
De som søker hjelp, må avtale godtgjørelse hver for seg med den de søker ettersøkshjelp hos.