Rakkestad kommune anbefaler Byggsøk som søkerfunksjon.

Byggesøknader med nødvendig vedlegg kan sendes til kommunen pr. post, eller via ByggSøk.

ByggSøk er nasjonale løsninger for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker.
ByggSøk kan brukes av alle og er gratis.

FØR byggesøknad sendes kommunen skal det sendes:


For det tilfellet at du/dere trenger hjelp til utfylling av byggeblanketter, råd eller veiledning, ta kontakt med ansvarlig saksbehandler i Rakkestad kommune.

Saksbehandler kan kontaktes ved å ringe Servicekontoret på: 69 22 55 00.

 

"Utslippstillatelse søknad.pdf" og "tilkobling og avklaring av sanitæranlegg.pdf"
finner du under "Skjema" nederst på siden og under "Skjemaer A til Å" under Selvbetjening.