Kulturskolen har et godt undervisningstilbud til barn og unge i Rakkestad

Vi tilbyr undervisning i:

  • blåseinstrumenter
  • dans
  • gitar
  • piano
  • sang
  • slagverk
  • teater

Mer om undervisningen ved kulturskolen


Det meste av undervisningen foregår på enkelttimer eller i grupper fortrinnsvis etter skoletid. 

Hvor mye koster det å benytte seg av muligheten ved Rakkestad Kulturskole?

Elevkontigent_kulturskolen_2020.png

Er dette noe du har lyst til å være med på ? så søk her:

Dere vil bli kontaktet om tilbud av plass.

Velkommen til Rakkestad kulturskole!