Søk Drømmestipendet innen fristen

Søknadsportalen er åpen fra 1. oktober 2020 til 8. januar 2021. 

Det er lurt å søke i god tid innen fristen går ut!

Hvem kan søke om Drømmestipendet 2021?

Alle unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år kan søke. Dere trenger ikke å være elev i kulturskolen eller være tilknyttet et lag eller forening. 

For å kunne søke Drømmestipendet 2021, må en være født tidligst 1. januar 1995 og senest 31. desember 2002.

Hvordan søker jeg på Drømmestipendet?

Du benytter en egen søknadsportal til søknaden din. Dit kommer du via denne nettlenken: https://portal.drommestipendet.no/
 

Lurer du på mer om hva Drømmestipendet går ut på ?

Hvordan vurderes jeg som nominert?

Drøm og ferdigheter vil bli vektet likt i vurderingen av søknaden.

Når søknaden sendes inn går den først til godkjenning i kommunen du søker fra. Så sendes søknaden videre til juryering. I juryeringen vurderes søknaden av både en fagjury og en drømjury.

 

Hvordan beskriver jeg drømmen min?

Drømbeskrivelsen utgjør 50 prosent av grunnlaget for vurderingen av søknaden. Beskrivelsen av drømmen bør derfor være godt gjennomarbeidet. 

Du finner tips til hvordan drømmen kan formuleres her (pdf-fil)

Hvordan dokumenterer jeg mine ferdigheter?

Dokumentasjonen av ferdighetene utgjør 50 prosent av grunnlaget for vurderingen av søknaden. Dokumentasjonen bør derfor være godt gjennomtenkt, og gi en best mulig presentasjon av deg som kunst-/kulturutøver. Hver kategori har egne dokumentasjonskrav, og de finner du her (nede på siden):