Trygge Lokalsamfunn svarthvit Logo.jpg

Vi har vært medlem av trygge lokalsamfunn /safe community siden år 2000.

Modellen for Trygge lokalsamfunn er basert på tilpassing av kunnskapsbasert tiltak i lokale forhold.
God forankring, tverrsektorielt samarbeid og lokal medvirkning sikrer effektiv forebygging gjennom hele livsløpet til innbyggerne.

Våre merkesaker for Trygge lokalsamfunn er:

 • Vold i nære relasjoner
 • Trafikkinformasjon/prosjekt, som virker og er målrettet, rette mot unge 
 • Tiltak rettet mot utjamning av sosiale helseforskjeller - med fokus på kommunale lokale tiltaket og samhandling tverrsektorielt:
  ​Herunder:
  • Inkludering i lokalsamfunnet.
   Rakkestad kommune bygger som virksomhet på visjonen "mangfold og samhold". Dette er en utfordring.
 • Fokus på fallforebygging og brannforebyggende tiltak for eldre, samt: "Friskhets" mobilisering, i regi av Østfoldpartnerskapet/TL-samfunn.

Informasjon hentet fra :

Trygge Lokalsamfunn Global Logo.jpg

Safe communities

Dette ble initiert av Verdens helseorganisasjon (WHO) i 1989.
Den norske ordningen Trygge lokalsamfunn er inspirert av Safe Communities, men er videreutviklet og tilpasset norske forutsetninger, 
med forankring i norsk politikk og lovverk.

Som godkjent Safe Community blir kommunen del av et internasjonalt nettverk med kommuner fra alle verdensdeler.

Informasjon hentet fra :