Hvem kan søke om støtte?

Målgruppe er bedrifter og næringsaktører i Rakkestad kommune. Alle kan søke.

Midlene kan gå til:

  • nyetableringer
  • mindre investeringer 
  • produktutviklingstiltak
  • markedsføringstiltak
  • opplæringstiltak 

som setter bedriften/aktøren i stand til å stå gjennom pandemien og være bedre rustet i sitt marked etter at den er over. 

Rakkestad kommune legger, ved tildeling av støtte, betydelig vekt på sysselsettingseffekt av tiltaket. 

Vurdering

I vurderingen av søknadene vil kommunen legge vekt på tiltakets:

 a) Utvikling av antall arbeidsplasser og andre sysselsettingseffekter. 

 b) Økonomisk effekt for bedrift/aktør under pandemien og/eller etter at den er avsluttet. 


Maksimalt tilskudd av disse næringsmidlene er kr. 200 000 – pr. bedrift eller aktør. 

Tilskuddet kan utgjøre 75 prosent av kapitalbehovet ved tiltaket.
Tilskuddet er en engangstildeling.

Søknadskjema og søknadsfrist 

Søknad om støtte gjøres via skjema Rakkestad kommune - søknad om næringsmidler innen midnatt 15.02.21.

Informasjon

For nærmere opplysninger kan informasjonssjef Kåre Kristiansen kontaktes på tlf 99692991 eller epost epost til Kåre Kristiansen

Rapportering og utbetaling

Rakkestad kommune kan utbetale 75 prosent av tilskuddet forskuddsvis. 

De siste 25 prosent utbetales etterskuddsvis på grunnlag av rapportering på tiltak. 

Tilbakebetaling

Tilskudd som enten ikke er anvendt eller anvendt på en annen måte enn forutsatt (relatert til søknaden), kan kommunen kreve tilbakebetalt.