Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Har du helserelaterte spørsmål ifm Koronavirusutbruddet; ring Rakkestad kommune på 45 97 58 52 mandag til fredag mellom 08.00 - 16.00:

Gjeldende reguleringsplaner

Gjeldene Reguleringsplaner

Reguleringsplaner Rakkestad kommune

PLANIDENTITET

NAVN PÅ PLAN

STADFESTET/

EGENGODKJENT

19730001

Kirkeng utbyggingsområde

03.05.1973

19730002

Holøsåsen I

19.11.1973

19730003

Tjerneskleiva

21.11.1973

19790001

Holøsåsen II

22.08.1979

19870001

Del av Bergenhusområdet mellom riksvei 22 og riksvei 111

02.04.1987

19850001

Øst- og sydsiden av helsehuset i Rakkestad sentrum

25.04.1985

19890001

Området Skautun – Bygdetunet – Johs. C Liens gt.

11.05.1989

19880001

Skytebaneanlegg i Kvernhusdalen

01.12.1988

19900001

Tjerneskleiva II

04.10.1990

19900002

Skogly

01.11.1990

19910001

Harlemhaugen

31.01.1991

19910002

Kleven og Elveli

31.01.1991

19910003

Kopla renovasjonsplass

07.11.1991

19930001

Storgata

18.02.1993

19950001

Rakkestad sentrum

14.09.1995

19960001

Trapbane med elgbane i Storetorp skog

15.02.1996

19970001

Atkomstvei til Åstorp flyplass

13.05.1997

19970002

Ridesenter på Haugstad

04.12.1997

19970003

Omlegging av kommunal vei ved Saghaugen

04.12.1997

19980001

Bygdetunområdet

17.12.1998

    19990001

Ødegård/Gudim

02.09.1999

20000001

Ringgata, Hasle

22.06.2000

20000002

Bergenhus/Ravineveien

22.06.2000

20000003

Rolvseidet Hytteområde

22.06.2000

20010001

Fladstadparken

01.11.2001

20030001

Sæves-Gudim

27.02.2003

20030002

Bekkevoll

27.02.2003

20030003

Engveien

18.06.2003

20040001

Degernes Landbrukslag

01.04.2004

20040002

Ny skole i Rakkestad sentrum

17.06.2004

20050001

Lyngby allé

28.04.2005

20050002

Fladstad gård

28.04.2005

20050003

Rørvannet

29.09.2005

20050004

Bergenhusområdet

10.11.2005

    20060001

Bryn borettslag

22.06.2006

20060002

Mjørud industriområde III

16.11.2006

20070001

Fladstad

07.05.2007

20070002

Prestegårdsskogen

22.05.2007

20080001

Rudskogen motorsenter

09.04.2008

20080002

Ungdomsskoleområdet

09.04.2008

20080003

Rakkestad flyplass

28.09.2008

20090001

Hverven Pukkverk

18.06.2009

20120001

Detaljregulering Fladstad B3

22.03.2012

20120002

Masseuttak Stensrudåsen

06.12-2012

20120003

Klever Hytteområde

06.12.2012

20150001

Områderegulering Harlemåsen

23.04.2015

20150002

Områderegulering Bergenhusområdet

07.10.2015

20160001

Områderegulering Rakkestad sentrum

29.09.2016

 

 

 

Liste over reguleringsplaner i Rakkestad kommune. PDF 

1