Styrere for serveringssteder må dokumentere tilstrekkelige kunnskaper ved å avlegge etablererprøve etter serveringsloven.
Læremateriell vedr. etablererprøven for serveringsvirksomhet rettes til VINN, telefon 76 96 72 00,
firmapost: firmapost@vinn.no eller til telefaks 76 96 72 01.
Hvis serveringsstedet også søker skjenkebevilling, må styrer og stedfortreder ha avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven.

 

Søknad om ambulerende skjenkebevilling

Søknad om ambulerende skjenkebevilling må være kommuneadministrasjonen i hende 2 uker før skjenkedag,