• Stupinger ikke lov
  • Barn/jenter kan komme å bade mandag og torsdag
  • Barn/gutter kan komme å bade tirsdag og fredag
  • Barnetid: er fra kl17:00 til 18:00 disse dagene
  • Åpner 5 min før og alle bør være inne til kl. 17:00 for å få badetimen
  • Det er alltid 2 badevakter tilstede under barnetiden
  • Barn kan også være med voksen å bade fra kl. 18:00 samme dager
  • Billett bad barn kr. 30,-

Vedr. billettkjøp

Billettkjøp må registreres for kontroll med antall personer i lokalet og evt smittesporing.
Vi oppfordrer alle til å unngå kontanter.

Rutinene følger smittevernveileder for bade- og svømmeanlegg under Covid-19 utbruddet 2020 (link ligger nederst i artikkel under lover og forskrifter)