Åpningstider ved Rakkestad bad for damer og herrer/varmtvannstrening/familie:

Mandag: Kl. 17.00 - 20.30, Familie, Badstue for damer

Tirsdag: Kl. 17.00 - 20.30, Familie. Badstu for herrer

Onsdag: Kl. 15.45 - 17.00, Varmtvannstrening

Onsdag: Kl. 17.00 - 20.30, Familie. Ikke badstu

Torsdag: Kl. 17.00 - 21.15*, Damer
(Voksentid fra kl. 19.00. Aldersgrense 16 år). Badstu for damer
*Utvidet åpningstid gjelder ut februar 2023. Dørene stenges kl. 20.00. 

Fredag : Kl. 16.30 - 20.30, Herrer
(Voksentid fra kl. 19.00. Aldersgrense 16 år). Badstu for herrer

Dørene stenges kl. 19.30

Temperaturen på vannet er ca. 34 grader på onsdager, og gjennomsnitt de andre dagene er ca. 28 grader.

Barnetid

Mandag og tirsdager kl. 17.00 til 18.30 – jenter/gutter 
Torsdager kl. 17.00 til 18.30 - jenter
Fredager kl. 16.30 til 18.30 - gutter

Barn t.o.m. 7.klasse uten følge med en voksen, må være inne før
kl. 17.30 alle dager for å få full badetid som er 1 time
(med av- og på-kledning)

Barnetid: Alle barn kan komme alene uten følge med en voksen

Onsdag: Barnetid gjelder ikke onsdag!
Onsdag må barn t.o.m. 7.klasse ha følge med en voksen for å komme inn.

Øverste aldersgrense for jenter på herredager og gutter på damedager, er 6 år.

Temperaturen på vannet er ca. 28 grader.

Billettpriser ved Rakkestad bad

  • Barn kr 30.
  • Voksne kr 60.
  • Honnør kr 30.
  • Klippekort I (inntil 12 klipp) kr. 300
  • Klippekort II (inntil 24 klipp) kr 540
  • Klipperkort bruk:
    •  2 klipp er lik inngang for en voksen
    • 1 klipp er lik inngang for ett barn