Søknadsskjema - Parkeringstillatelse for forflytningshemmede må leveres med:

Digitalt søknadsskjema

Skjema for utskrift

Søknad må leveres med (disse lastes opp i det elektroniske søknadsskjemaet eller ettersendes):

  • Legeerklæring som beskriver forflytningsevnen
  • Passfoto

Søknaden vil ikke bli behandlet før dokumentasjon er kommet frem til kommunen.