Ønsker du å snakke med noen?

 • Familiehjelpen: 404 36 894 (dagtid)
 • Helsetasjon: 990 84 252 (dagtid) eller via
 • Servicekontoret: 69 22 55 00 (dagtid)
 • Barnevernstjenesten: 488 93 717 (dagtid)
 • Barnevernvakta: 989 01 100 (kveld/helg)
 • Krisesenter i Sarpsborg: 69 10 87 00 

Mot vold og overgrep - Rakkestad kommune- illustrasjonsbilde hender.jpg

Mot vold og overgrep - barn gjemmer seg - Rakkestad kommune - illustrasjonsbilde.jpg

Er du redd for sikkerheten til deg eller barna dine?

 

 • På krisesenteret i Sarpsborg kan du komme både dag og natt for å bo trygt.
  Du trenger ikke ha en blåveis for å søke hjelp - trusler og psykisk vold er alvorlig.
  • Adressen er: Skjebergveien 23, Borgenhaugen
 • Ved akutt fare, ring Politiet: 112 eller 0280.
  Politiet kan ilegge overgriper besøksforbud og kan hjelpe deg å dra rett til krisesenter.
  Du kan anmelde volden.
 • Barnevernvakta: 989 01 100 gir rask bistand for å gi barna et trygt sted å være.

Lever du med vold, er du pliktig å bringe barna dine i sikkerhet!   

Forsvarshender for vold og overgrep illustrasjonsbilde.jpg

Er du seksuelt misbrukt eller voldtatt?

 

 • Overgrepsmottaket i Østfold (Fredrikstad) tar vare på deg, undersøker deg og 
  hjelper deg å dokumentere overgrepet: 474 62 100
 • Legevakt: 116117 
 • Incesttelefon: 800 57 000 Døgnåpen, gratis landsdekkende
 • Krise- og incestsenter i Fredrikstad: 69 95 55 60
 • Dixi (Oslo) tilbyr samtaler: 22 44 40 50     - dixi.no

 

Mot vold og overgrep - partner motivert for hjelp - Rakkestad kommune - illustrasjonsbilde.jpg

Er din partner motivert for hjelp?

 

 • Familiehjelpen: 404 36 894 (dagtid)
 • Familevernkontoret: 466 16 100 (dagtid)

Ønsker dere som par å lage en avtale hvor dere har felles mål, bestill time.

 • Konfliktrådet: 22 77 74 35
 • Mannstelefonen (Reform): 22 34 09 50
 • Alternativ til vold: 22 40 11 10
Illustrasjon bilde Brosjyre

Er du vitne til vold - som nabo eller venn?

Bekymret for et barn?

 • Ring Barnevernstjenesten: 488 93 717 (dagtid)
  eller via Servicekontoret: 69 22 55 00 (dagtid)
 • Barnevernvakta: 989 01 100 (kveld/helg)

Du kan drøfte saken anonymt eller sende en bekymrings-melding.
Meldeskjema for privatpersoner: 

Bekymret for en venn eller kollega?

 • Ring Krisesenter i Sarpsborg: 69 10 87 00 for å drøfte saken 
  og få råd og tips om hva du kan gjøre.

Vold mot eldre:

Er det akutt fare for liv og helse,
har du avvergeplikt
og må varsle politiet umiddelbart på 112.

 

 

Mot vold og overgrep - barn og unge - Rakkestad kommune-illustrasjonsbilde.jpg

Spesielt for barn og unge

 

 • Alarmtelefonen barn og unge: 116 111

Snakke med helsesøster på din skole eller en annan voksen du er trygg på.
Du kan også ringe:

 • Barnevernstjenesten: 488 93 717 (dagtid)
  eller
 • Barnevernvakta: 989 01 100 (kveld/helg)
 • Kontakttelefon for barn og unge (Røde Kors): 800 333 21
 • korspahalsen.no (Chat)
 • Kompetanseteam mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: 478 090 50

Kjærestevold

Et tilbud til unge jenter over telefon, chat og mail:

 

Brosjyren

Brosjyre : Mot vold og overgrep - Rakkestad kommune.PDF
kan du laste ned ved å klikke på brosjyre bildet over, fra "Skjemaer " nederst på siden eller
via "Skjemaer A til Å"  fra Rakkestad Kommunes forside.

Vår visjon er nulltoleranse for vold og overgrep i nære relasjoner.

Informasjon gitt av:

Arbeidsgruppa "Mot vold og overgrep, Rakkestad kommune"
Prosjektleder BTI ( Bedre Tverrfaglig Innsats)
Katharina Olaj