Forliksråd - Folkets egen domstol

Alle kommuner har et forliksråd - vårt heter Rakkestad Forliksråd og befinner seg i Sarpsborg.
Det består av 3 valgte lekdommere og like mange varamedlemmer som kommunestyret har valgt for fire år av gangen.

Valgte faste møtefullmektige for forliksrådet 2019 - 2023

  Navn:  
1. Arild Oliversen  
2. May Lisbeth Berntsen  
3.  John Tune  

 

Vergemål - overformynderi

Overformynderiets hovedoppgaver er:

  • skaffe og oppnevne verger og hjelpeverger
  • føre tilsyn med vergene og hjelpevergene
  • forvalte midler for mindreårige og hjelpetrengende
  • gi råd og veiledning av juridisk, økonomisk og praktisk art til verger og hjelpeverger, hjelpetrengende, pårørende og til offentlige instanser.