Forliksrådet i Rakkestad

Namsfogden i Øst behandler saker innen sivil rettspleie og ivaretar sekretariatfunksjon for Rakkestad kommune.

Her finner du informasjon om forliksrådet i Rakkestad kommune

Skal du møte i forliksrådet?

Skal du møte i forliksrådet, må du møte på adressen som er oppgitt i innkallingen.

Valgte faste møtefullmektige for forliksrådet 2019 - 2023

  Navn:  
1. Arild Oliversen  
2. May Lisbeth Berntsen  
3.  John Tune