Etablerertjenesten Indre Østfold

 • er et tilbud til alle i Indre Østfold, Rakkestad, Skiptvet eller Marker kommune som ønsker å etablere egen virksomhet. Har du allerede startet, men er usikker på veien videre, er du også velkommen
 • skal hjelpe deg med å gjøre overgangen fra idé til realisering så målrettet som mulig
 • gjennomfører flere kurs i løpet av året og gir også individuell veiledning og næringsfaglig vurdering

Etablerertjenesten Indre Østfold Region er driftet av Indre Østfold Næringsutviklingas og er regulert i et investerings samarbeid mellom Indre Østfold kommune, Rakkestad kommune, Skiptvet kommune, Marker kommune, NAV og Viken fylkeskommune.

Tjenester vi tilbyr:

 • Gratis etablerergrunnkurs.
 • Gratis veiledningstimer.
 • Temakurs og workshoper til selvkost.
 • Gründercafe.
 • Næringsfaglig vurdering dagpenger fra NAV Kr 2.600(NB vi vurderer kun forretningskonseptet og må ikke forveksles med NAV som vurderer helse og andre omstendigheter).
 • Vi har full taushetsplikt så det er trygt å lufte ideer med oss.
 • Oppkobling mot lokale bedrifter i regionen.
 • Nettverksintroduksjoner.

Kanskje din blir den neste?

Hos oss kan du ta et "Grunnkurs i etablering" for deretter å få individuell veiledning av flinke folk som vet hvordan markedet ser ut og hva du må huske under etableringen, mye er gratis og resten er rimelige tilbud som vi arrangerer til selvkost.

Uansett om du bare har ideen eller har kommet i gang kan du kontakt oss.

Vi gleder oss til å bli kjent med deg.

Velkommen!