Hva kreftkoordinatoren kan være

En ressursperson for deg som er kreftrammet eller som pårørende.

Gi råd, veiledning og informasjon knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, palliasjon og omsorg ved livets slutt.

En samtalepartner i en tøff periode i livet ditt som enten kreftrammet eller som nær pårørende til en som har kreft.

Har oversikt over relevante tilbud og tjenester og informere deg om disse.

Være et bindeledd mellom deg, fastlegen, spesialisthelsetjenesten og kommunen samt formidle kontakt med de ulike tjenestene og aktuelle samarbeidspartnere.

Sikre oppfølging av barn og unge.

 

Kontaktinformasjon:

Gine Madsen
Kreftkoordinator
Mandager og tirsdager fra kl. 08- 16
Fredager i partallsuker fra 08- 16
Tlf. servicekontoret 69 22 55 00