Fellingsrapport for rådyrjakta - sendes kommunen:

 

Besøksadresse: Rakkestad Rådhus, Rakkestad
Postadresse:     Postboks 264, 1891 Rakkestad
E-postadresse:   postmottak@rakkestad.kommune.no