I Rakkestad kommune er SFO tilbudet organisert med 40%, 60%, 80% og 100% tilbud. De som har 40% plass vil få denne plassen gratis og de som har et større plasstilbud vil få redusert pris. Kostpenger kommer i tillegg.


12 timer gratis SFO kommer i tillegg til andre ordninger.

Dersom husstanden har:
  • inntekt som gir redusert foreldrebetaling i SFO trekkes denne fra før 12 timer gratis.
  • søskenmoderasjon trekkes denne fra før 12 timer gratis
Kjernetiden på 12 timer på 1. og 2. trinn vil fordele seg ut i fra hvilket tilbud man velger og hvilke dager man ønsker plass.
 

Det er bestemt prisliste i henhold til organisering av tilbudet for 1. og 2. trinn.

Du finner prisene for SFO under menyvalg: Priser nederst i artikkelen