Tom for sekker?

Hver husstand får utdelt 1 rull à 15 stk. gjennomsiktige plastsekker til plastemballasjen i en gang i året, de leveres ut på rutene iløpet av mai - juni - juli.

Hvis du går tom for sekker før det er utlevering av nye kan du kontakte oss via appen «Min Renovasjon»  eller knyte en tom pose på håndtaket til restavfallsdunken din. Da vil leverandøren legge igjen en ny rull til deg på tømmedagen. Hvis du ikke får en rull, har renovatøren mest sannynlig gått tom. La da posen henge på til neste uke.

Hva er plastemballasje?

Plastemballasje er all plast som brukes til å emballere noe. I en husholdning er dette som regel matvarer og husholdningsartikler. For eksempel er mye av frukten og grønnsakene man får kjøpt i butikken pakket i plastemballasje.

Plastemballasje illustrasjonsbilde.JPG

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du lurer på om noe er plastemballasje er det mulig å sjekke dette ved å søke opp produktet på nettsiden til sortere.no. 

 

Hva er ikke plastemballasje?

Alle andre produkter laget av plast, men som ikke er brukt til å emballere noe er ikke plastemballasje og skal ikke i retursekken til plast. Dette innebærer bla:

  • hagemøbler av plast 
  • leker av plast 
  • vaskebøtter av plast etc

Leker retur plast illustrasjonsbilde.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

White spirit-flasker med rester av white-spirit, skal sorteres som farlig avfall. Er flasken derimot tom og tørr, kan den legges i sekken.

Ren og tørr plastemballasje

For at mest mulig av plastemballasjen skal kunne materialgjenvinnes, er det viktig at den er ren og tørr når den samles inn.

For å få rengjort plastemballasjen på mest miljøvennlige måte bør den skylles i kaldt vann. Bruk en oppvaskbørste hvis nødvendig. En smørpakke kan rengjøres ved å bruke rester av oppvaskvannet fra dagens oppvask.

Hvis det er veldig krevende å rengjøre plastemballasjen - kast den heller i restavfallet. Unngå å bruke varmt vann og såpe for å få det rent.

Restavfall plastemballasje.gif