Helseoversikt og helsetilstand i befolkningen i Rakkestad 2016.PDFHelseversikten er basert på:

  • Opplysninger fra statlige myndigheter - primært Folkehelseinstituttet
  • Østfold fylkeskommune og Sykehuset Østfold
  • Våre «egne» kommunale kilder
  • Ressursgruppe folkehelse, bestående av:
  • Teknisk sjef
  • Skolesjef
  • Kultursjef
  • Rep fra helsetjenesten – helsesøster , hjemmebaserte tjenester og fastlegene
  • De frivillige (2)
  • NAV

​Totalt: 10 inkludert folkehelserådgiveren

Flere linker med info om folkehelsen :