Økologisk produksjon

I produksjonen av økologisk mat brukes ikke plantevernmidler. Ved foredling legges det vekt på å benytte skånsomme behandlingsmetoder, begrenset bruk av raffinering, energisparende teknologier og minimal bruk av tilsetningsstoffer. Økologisk mat er ikke genmodifisert.

Økologisk kosthold

Økologisk kosthold handler om økt vegetarisk innslag i maten og bruk av grovere korn. I økologiske matvarer fra plantevekster kan man finne økt andel antioksidanter, og i animalske produkter økt mengde fettløselige vitaminer og omega-3 fettsyrer.

Økologiske valg ut fra et helhetshensyn

Selv om forskning på økologisk mat knyttet til helsegevinster fremdeles er noe begrenset, så foretrekkes økologisk mat ut ifra miljøhensyn, naturhensyn, dyrevern, artsmangfold, kortreisthet og smak.

 

Økologi som følge av lokale politiske mål

I Spydeberg har kommunestyret i sin økonomi og strategiplan for 2008-2011(s.21) lagt inn som et mål under fokusområde Folkehelse at vi skal legge forholdene tilrette for mer produksjon og forbruk av økologiske produkter. Vi skulle bruke mer frukt og grønnsaker hver dag. Daglig inntak av frukt og grønnsaker har en klar helsegevinst for den enkelte og kommunen har planlagt et vidt spekter av tiltak i sine prosjekter. Målet for alle er å øke forbruket av økologiske matvarer i en eller flere av kommunens egne virksomheter som kantiner, omsorgsinstitusjoner, skoler eller barnehager.

Østfold et økologisk foregangsfylke

Landbruks- og matdepartementet (LMD) spisser satsingen på økologisk matproduksjon, og vil opprette økologiske foregangsfylker.
Fylkene må konkurrere om å få status som foregangsfylke. Oslo, Akershus og Østfold har tatt imot utfordringen, og har derfor sendt søknadsskisse til LMD.